Θέμα τήρησης δημοτολογικών βιβλίων μόνο στην έδρα του Δήμου

ypes3my

Απάντηση στην επιστολή του Προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας, κ. Κωτσού, με την οποία εγείρει ζητήματα ταλαιπωρίας των πολιτών λόγω της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ περί της τήρησης όλων των δημοτολογικών βιβλίων και την έκδοση των δημοτολογικών πιστοποιητικών μόνο στην έδρα κάθε Δήμου, απέστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης.
Στην απάντησή του, ο κ. Πουλάκης επισημαίνει ότι «τα δημοτολογικά βιβλία περιέχουν ευαίσθητα – ενίοτε δε και εμπιστευτικού χαρακτήρα – προσωπικά δεδομένα, τα οποία πρέπει να τηρούνται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, με ενιαίο για κάθε Δήμο τρόπο στην έδρα αυτού», υπενθυμίζοντας ότι η επίμαχη εγκύκλιος του ΥΠΕΣ (η υπ’ αριθμ. ΤΑΔΚ 1325/6.12.2016) «δεν περιλαμβάνει κάποιο νέο στοιχείο, αλλά υπενθυμίζει στους Δήμους την υποχρέωση την οποία υπέχουν ήδη από το 2010», ενώ τονίζει ότι «η συμμόρφωση προς τις ως άνω υποχρεώσεις αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της άμεσης έναρξης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του “Μητρώου Πολιτών”».
Ειδικότερα δε ως προς το ζήτημα της εξυπηρέτησης των πολιτών, το οποίο ξεκαθαρίζει ότι αποτελεί για το Υπουργείο πρώτιστη προτεραιότητα, προκειμένου αυτοί να μην υποχρεούνται να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους στην έδρα του Δήμου, ο Γεν. Γραμματέας του ΥΠΕΣ διευκρινίζει ότι «αυτό ουδόλως επηρεάζεται από την εφαρμογή της ως άνω εγκυκλίου μας».
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην απάντησή του ο κ. Πουλάκης, στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρεται ρητά ότι «η χορήγηση αυτών [των πιστοποιητικών], για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, δύναται να γίνεται μέσω των ΚΕΠ ή όπου δεν υπάρχουν τέτοια κέντρα με απλή αίτηση του ενδιαφερομένου στη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα» και ότι, επομένως, «οι δημότες μπορούν να εξακολουθήσουν να εξυπηρετούνται κανονικά», ανεξαρτήτως του πού θα τηρούνται τα δημοτολογικά βιβλία και πού θα εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
Όπως δε επισημαίνει, «η έναρξη λειτουργίας του «Μητρώου Πολιτών» αναμένεται να μειώσει σημαντικά τα διοικητικά βάρη και τις καθυστερήσεις, προς όφελος τόσο των υπηρεσιών, όσο και των πολιτών».