Ξεκίνησε η διάθεση καρτών χρήσης των κοινόχρηστων ποδηλάτων στα 3Β

Ξεκίνησε η διάθεση καρτών για την χρήση των κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι κάρτες διατίθενται, στο Δημαρχείο της πόλης, με την συμπλήρωση σχετικής αίτησης και επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος, μέχρι 15 Μαρτίου, η χρήση του ποδηλάτου είναι εντελώς δωρεάν, ενώ στη συνέχεια, όσοι έχουν προμηθευτεί κάρτα θα ειδοποιηθούν, αν το επιθυμούν, να καταβάλουν το προβλεπόμενο αντίτιμο για τη συνέχεια της χρήσης των ποδηλάτων. Εκτός από τους κατόχους της προσωπικής ηλεκτρονικής κάρτας, το σύστημα θα μπορούν να το χρησιμοποιούν και περιστασιακοί χρήστες – κάτοχοι πιστωτικής κάρτας. Για τους περιστασιακούς κάρτες θα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στους σταθμούς των ποδηλάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα www.vvv.gov.gr/easybike. Για τους κατόχους προσωπικής ηλεκτρονικής κάρτας, η χρήση του είναι απλή και σύντομη ακολουθώντας τα 3 βήματα:
Επιλέγεις το ποδήλατο που επιθυμείς και πιέζεις το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην κλειδαριά που βρίσκεται το ποδήλατο. Με τη διαδικασία αυτή, ενεργοποιείται η ηλεκτρονική οθόνη που βρίσκεται πάνω στη βάση πρόσδεσης των κοινόχρηστων ποδηλάτων.
Εφόσον είσαι συνδρομητής – κάτοχος προσωπικής ηλεκτρονικής κάρτας, πλησιάζεις την προσωπική ηλεκτρονική κάρτα χρήσης στον αναγνώστη ακριβώς κάτω από την οθόνη.
Μόλις αναγνωριστεί η κάρτα, η κλειδαριά ανοίγει και το κοινόχρηστο ποδήλατο μπορεί να παραληφθεί και να χρησιμοποιηθεί.

Η επιστροφή ενός κοινόχρηστου ποδηλάτου, γίνεται με ακόμη πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο :

Επιλέγεις μια κενή θέση στις βάσεις πρόσδεσης.
Πιέζεις το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην κλειδαριά της θέσης πρόσδεσης που επέλεξες και τοποθετείς το ποδήλατο στην κλειδαριά. Η ταυτότητα του κοινόχρηστου ποδηλάτου αναγνωρίζεται αυτόματα και η κλειδαριά ασφαλίζει, εκπέμποντας χαρακτηριστικό ήχο.
Επιλέγοντας το κατάλληλο πλήκτρο (YES/ΝΑΙ – NO/ΟΧΙ) δηλώνεις αν το κοινόχρηστο ποδήλατο που επέστρεψες είναι σε καλή κατάσταση.

Σημειώνουμε όπως και σε άλλες δημοσιέυσεις μας όιτ το σύστημα θα μπορέσει να λειτυργήσει αποτελεσματικά μόνο όταν όλοι οι δήμοι ιυοθετήσουν το ίδιο σ΄συστημα έτσι ώστε ο χ΄ρηστης να μπορεί μετακινείται από δήμο σε δήμο.