Και η Βιώσιμη Κινητικότητα στην Μεταρρύθμιση του Καλλικράτη

Στο πλαίσιο της γενικότερης μεταρρύθμισης που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναθεώρηση της λειτουργίας των ΟΤΑ, ενέταξε και την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ο Γενικός Γραμματέας κ. Κώστας Πουλάκης στην ομιλία του σε Ημερίδα που διοργάνωσε πρόσφατα για το θέμα η Γ.Γ. Υποδομών και Μεταφορών

Ο κ. Πουλάκης σημείωσε ότι ο ρόλος που επιδιώκει το υπουργείο να παίξουν οι ΟΤΑ στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής με κεντρική έννοια την δίκαιη ανάπτυξη, σχετίζεται άμεσα με μία ρήτρα, όχι μόνο οικονομικής αλλά κοινωνικη και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, κάθε δραστηριότητας των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο σχεδιάζει τόσο τις θεσμικές διαδικασίες, όσο και τα επιστημονικά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα επιτρέψουν στους ΟΤΑ να εκπονούν μέσο και μακροπρόθεσμα σχέδια, είτε συνολικής στρατηγικής για την περιοχή τους, είτε επικεντρωμένα σε επιμέρους κρίσιμους τομείς μεταξύ των οποίων προφανώς και η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Το 2ο στοιχείο της μεταρρύθμισης σημείωσε ο κ. Πουλάκης, που θα βοηθήσει και θα δράσει προωθητικά στην ΣΒΑΚ, είναι η προσπάθεια, να ενισχυθεί σημαντικά η κοινωνική συμμετοχή σε όλα τα πεδία δράσης Τ.Α. αναβαθμίζοντας τους υφιστάμενους θεσμούς και δημιουργώντας νέες συμμετοχικές διαδικασίες τόσο οριζόντιες όσο και με ειδικό θεματικό προσανατολισμό για θέματα αιχμής.

Σε συνεργασία με την ΓΓ Υποδομών και Μεταφορών θα ενταχθούν και οι ΣΒΑΚ στις συμμετοχικές διαδικασίες στο πλαίσιο και των ευρωπαϊκών προτύπων και των καλών πρακτικών.

Δείτε το video απόσπασμα της ομιλίας του κ. Πουλάκη