Εκπαίδευση Παιδικών Σταθμών για την Αντισεισμική Προστασία

Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, παράδειγμα για όλους τους δήμους της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, για την ασφαλή λειτουργία τους και την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών.
Πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο στο προσωπικό των Π.Σταθμών, για την αντισεισμική προστασία στο χώρο των Σταθμών, σε συνεργασία με τον Ο.Α.Σ.Π.
Συμβουλές για τον σχεδιασμό και την ετοιμότητα του προσωπικού με τον κατάλληλο τρόπο κατά την διάρκεια ενός σεισμού σε χώρο Παιδικού Σταθμού αλλά και απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες μετά τον σεισμό, δόθηκαν από την εισηγήτρια του Ο.Α.Σ.Π., κ. Κούρου, όπου όλοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.