Συμπαρίσταται η ΚΕΔΕ στο Σύλ. Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου

Την αμέριστη συμπαράσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ προς το Σύλλογο Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου διατυπώνει ψήφισμα του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, κατά τη συνεδρίαση του χθες Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, δέχθηκε αντιπροσωπεία της Διοίκησης του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, ο Πρόεδρος του οποίου, κος Παντελής Αντωνιάδης, εξέθεσε το πρόβλημα που έχει προκύψει για χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Τα δάνεια χορηγήθηκαν από τις τράπεζες κυρίως από το 2006 έως το 2009, περίοδο κατά την οποία η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ και ελβετικού φράγκου ήταν υψηλή. Αυτό είχε ως συνέπεια οι δανειολήπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας να έχουν περιέλθει σε δύσκολη θέση και να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του δανείου τους.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράμμισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι στο πλευρό των Δανειοληπτών. Αναφερόμενος στη δικαστική εξέλιξη, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 334/2016 θετικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί συλλογικής αγωγής, ύστερα από διαλογική συζήτηση, υπογράμμισε ότι η πολιτεία οφείλει, με βάση και την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση του προβλήματος.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, κατά τη συνεδρίαση του στις 26ης Απριλίου 2017, δέχθηκε αντιπροσωπεία της Διοίκησης του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, ο Πρόεδρος του οποίου, κος Παντελής Αντωνιάδης, εξέθεσε το πρόβλημα που έχει προκύψει για χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, δάνεια που χορηγήθηκαν από τις τράπεζες κυρίως από το 2006 έως το 2009, περίοδο υψηλής συναλλαγματικής ισοτιμίας €/chf 1,65, με αποτέλεσμα να έχουν περιέλθει σε δεινή θέση σήμερα και να αδυνατούν, σε συνδυασμό με τις γνωστές οικονομικές συνθήκες της χώρας, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του δανείου τους.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κος Γεώργιο Πατούλης και τα μέλη του ΔΣ, αφού ενημερώθηκαν διεξοδικά από τα μέλη του Συλλόγου για το θέμα καθώς και για την δικαστική εξέλιξη, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 334/2016 θετικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί συλλογικής αγωγής, ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εκφράζει τη συμπαράσταση του στα δίκαια αιτήματα του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου και ζητά από το κράτος να προβεί άμεσα στη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, κατά τις επιταγές της απόφασης 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.