Οι δήμο υπεύθυνοι για την οριοθέτηση των οικισμών

Εγκύκλιο εξέδωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Φάμελος σύμφωνα με την οποία οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνοι για την επισήμανση στους Δασικούς Χάρτες των ορίων των οικισμών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης και των ορίων των οικισμών που έχουν οριοθετηθεί με άλλες διατάξεις, καθώς και των οικιστικών πυκνώσεων. Η οριοθέτηση αυτή διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών καθώς τους αποτρέπει από την υποβολή ατελών, αλλά άσκοπων αντιρρήσεων, συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), ενώ μεταθέτει τις περιοχές των οικιστικών πυκνώσεων για επίλυση των θεμάτων της δασικής νομοθεσίας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περιβαλλοντική και πολεοδομική τους διαχείριση.
Ο κ. Φάμελος επισημαίνει ότι ως τώρα η ανταπόκριση των Δήμων, στην ανωτέρω υποχρέωσή τους, είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αμφισβητήσεις για περιοχές κατοικίας και να ταλαιπωρούνται οι πολίτες, να κινδυνεύουν με απώλεια δικαιωμάτων σε περιοχές οικιστικών πυκνώσεων και να υπονομεύεται μελλοντικά το έργο των ΕΠΕΑ. Για τα θέματα αυτά ενημέρώθηκε εγγράφως ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ από τον Φεβρουάριο και ο Υπουργός συμμετείχε και σε σχετική συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ την Μεγάλη Τρίτη, 11 Απριλίου.
Για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στους πολίτες αλλά και στο εθνικής σημασίας έργο των δασικών χαρτών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μερίμνησε από τον Φεβρουάριο, καθώς και τον Απριλίου, ώστε να είναι δυνατή η οριοθέτηση των οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων κατά τη διάρκεια της ανάρτησης των δασικών χαρτών έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων, η οποία για τις περιοχές όπου έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες έχει οριστεί η 12η Ιουνίου, τρέχοντος έτους.
Με τη εγκύκλιο το Υπουργείο ενημερώνει και εγγράφως για την υποχρέωσή των δήμων να ανταποκριθούν άμεσα στις παραπάνω προβλέψεις ώστε να διασφαλιστεί τόσο το συμφέρον των πολιτών, όσο και η απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας κύρωσης του περιεχομένου των δασικών χαρτών.
Επίσης ενημερώνουν ότι, σύμφωνα με τη δέσμευσή του κ. Φάμελου στο ΔΣ της ΚΕΔΕ, έχει ήδη προχωρήσει η δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής ΚΥΑ, που εντάσσει σε ατέλεια τις αντιρρήσεις που υποβάλλουν στους αναρτημένους δασικούς χάρτες οι OTA Α’ και Β’ βαθμού.