Και το Ελεγκτικό στην Αναθεώρηση του Καλλικράτη

Στην συζήτηση για την μεταρρύθμιση της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να μπει και η κατάσταση της επιτροπίας την οποία σήμερα ιφίστανται οι δήμοι τόνισε στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με θέμα «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύγχρονο δημοσιονομικό περιβάλλον», ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣ, Κώστας Πουλάκης.

Στο χαιρετισμό του, ο κ. Πουλάκης ανέδειξε ως σημαντική πρόκληση την ένταξη της ορθής, χρηστής και βιώσιμης δημοσιονομικής διαχείρισης στην κανονικότητα της αυτοδιοικητικής πρακτικής.

Όπως ανέφερε, «τα υφιστάμενα δημοσιονομικά εργαλεία εισήχθησαν στην ελληνική έννομη τάξη, με τρόπο βίαιο και υπό την απειλή της δημοσιονομικής ασφυξίας και της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας». Ωστόσο, όπως τόνισε, «είναι πλέον η στιγμή, όσο πλησιάζουμε και στη συνολική έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, να συζητήσουμε για το πώς η μέριμνα περί της δημοσιονομικής βιωσιμότητας των ΟΤΑ θα αποσυνδεθεί από το πλαίσιο της λιτότητας και της επιτροπείας και να θα ενταχθεί στις αυτονόητες προϋποθέσεις μίας σύγχρονης, χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης», συνέδεσε δε τη συζήτηση αυτή και με τον εν εξελίξει δημόσιο διάλογο σχετικά με μία σε βάθος μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εξάλλου, ο ΓΓ του ΥΠΕΣ δεν απέφυγε σχολιάσει και το ζήτημα της παράτασης των συμβάσεων των απασχολούμενων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ και ιδίως τη διαρροή της απόφασης πριν τη δημοσίευσή της, υπογραμμίζοντας ότι «το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να προφυλάξει και το ίδιο το κύρος και το ρόλο του ως ένα από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, ώστε να μην επιτρέπει και την ελάχιστη ακόμα, έστω και άδικη, υπόνοια ότι κρίνει και κινείται με εξωνομικά και εξωδικαστικά κριτήρια και κίνητρα», ενώ διαβεβαίωσε ότι «το σκεπτικό και το διατακτικό της απόφασης, όταν αυτή γίνει επισήμως γνωστή, θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από το Υπουργείο, το οποίο θα φροντίσει για την επίλυση του υπαρκτού κοινωνικού προβλήματος, με σεβασμό στα όρια που θα θέτει η κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου».