Να πως αναπτύσσεται ο εθελοντισμός

Ενα video που θα πρέπει να δουν όλοι μαθητές όλων των σχολείων της Ελλάδας αλλά και οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη των Συλλόγων Γονέων κατέγραψε το myota.gr που περιγράφει καρέ – καρέ πως μια μικρή ομάδα παιδιών, όταν βρει την συνδρομή των αρμοδίων και των παραγόντων γίνεται ένα πανελλαδικό κίνημα 100.000 εθελοντών.
Ο Νίκος Κιούσης, εκπρόσωπος της ομάδας Let’s do it Greece σε μια εκδήλωση με τίτλο «Εθελοντισμός και Δικαιώματα του Παιδιού» που διοργάνωσε η ομάδα Γονέων του Συλλόγου «Εν Δράσει», περιγράφει πως με μια καθηγήτρια φτιάξανε μια μικρή Περιβαλλοντική Ομάδα στην Γλυφάδα ομάδα, πώς συνεχίσανε εκτός σχολείου, πώς τους ήρθε η ιδέα του Let’ s do it Greece, ποια εμπόδια αντιμετώπισαν, πώς τα ξεπεράσανε και ποια εργαλεία χρησιμοποιήσανε προκειμένου να κινητοποιήσουν 100.000 εθελοντές από σχολεία, φορείς και δήμους από όλη την Ελλάδα.

Δείτε το video. Αποτελεί μνημείο εθελοντισμού. Μόνο η χειμαρρώδης αφήγηση του κ. Κιούση μαρτυρεί το γιατί μια απλή ιδέα έγινε σε ελάχιστο χρόνο κίνημα.