Εντολή άμεσης αναμόρφωσης οργανισμών για την καθαριότητα

Να αναμορφώσουν άμεσα τους Οργανισμούς τους οι δήμοι ώστε να προκηρυχθούν θέσεις μονίμου προσωπικού καθαριότητας άμεσα και για τις 6.000 θέσεις και όχι μόνο για τις 2.500 που προβλέπεται σήμερα, κάλεσε από το βήμα του ΣΚΑΙ ο Γενικός Γραμματέας του Υπ. Εσωτερικών κ. Κ. Πουλάκης.
Ετσι θα καλυφθούν και οι υπόλοιπες θέσεις που υπολείπονται σήμερα και σ΄αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο κ. Πουλάκης υπενθύμισε ότι από το 2016 έχει περάσει νόμος ο οποίος περιλαμβάνει και τους ΔΕ και ΥΕ στον μνημονικό περιορισμό των προσλήψεων 1 προς 4, ενώ μέχρι αυτήν τη στιγμή η κατηγορίες αυτές εξαιρούντο και δεν προβλεπόταν με κανένα τρόπο πρόσληψη μονίμων.

Επειδή όμως αυτή η διαδικασία θα αργήσει σημείωσε ο κ. Πουλάκης, το Υπουργείο αναζητά λύση όχι μόνο για να καλυφθεί το μεσοδιάστημα, αλλά και για να προσληφθούν οι ίδιοι οι παρατασιούχοι που εργάζονται σήμερα στις συγκεκριμένες θέσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του myota.gr η λύση που προσεγγίζει το Υπουργείο αφορά μια νέα σύμβαση για τους ίδιους ανθρώπους που να έχει διαφορετική περιγραφή από την σημερινή έτσι ώστε να ξεπεραστεί η ένσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποστηρίζει ότι με την παράταση των συμβάσεων δηλώνεται ύπαρξη παγίων και διαρκών αναγκών.