Αναρτήθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του “Εναρμόνιση”

Aναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα και η μοριοδότηση των γονέων για τους παιδικούς σταθμούς για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελαμτικής Ζωής” στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ «eetaa.gr»
Ως Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων ορίστηκαν η 28η μέχρι 30η/6/2017

Η προθεσμία των ενστάσεων λήγει την 30/6/2017και ώρα 14:00.

Δείτε τη φόρμα για τις ενστάσεις εδώ.