Ανέκδοτο η λειτουργία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Μόλις δύο ημέρες μετά την καταγγελία για κατασπατάληση πόρων ακίνητης περιουσίας δήμου όπου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής “δεν αποφάνθηκε” και έτσι νομιμοποίησε την απόφαση να δημιουργηθούν χάρτες επικοινωνιακής προβολής από αναγκαστική εκποίηση ακίνητης περιουσίας, έρχεται και δεύτερη καταγγελία να επιβεβαιώσει την κατάσταση για μια υπηρεσία “σφραγίδα”.

Σύμφωνα με καταγγελία δημοτικού συμβούλου μέλους Οικονομικής Επιτροπής σε δήμο συγκλήθηκε επιτροπή με την διαδικασία του κατ΄επείγοντος για την προμήθεια καυσίμου. Κάτι βέβαια που δεν αποτελεί αιφνίδιο γεγονός. Το χειρότερο όμως είναι ότι στην ίδια Επιτροπή ελήφθησαν έξι ακόμη αποφάσεις με την ίδια ακριβώς διαδικασία του κατεπείγοντος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Απλά τις κοτσάρανε από δίπλα.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με επιστολής της γνωστοποιεί στον καταγγέλλοντα και πάλι ότι η απόφαση θεωρείτε νόμιμη όχι διότι είναι, αλλά διότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν αποφάνθηκε και το δίμηνο που ορίζει ο νόμος παρήλθε.

Μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να εκληφθεί η λειτουργία και ο έλεγχος που ασκεί η αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το να καταπίνει την κάμηλο και διυλίζει τον κώνωπα όμως γράψαμε και σε προηγούμενο άρθρο μας.

Το να ξεφύγει κάτι είναι ανθρώπινο. Το να σου έρχεται καταγγελία για σοβαρότατα παραπτώματα και να μην τα εξετάζεις μέχρι να παρέλθει το δίμηνο, είναι ουσιαστικά πράξη ακύρωσης της ίδιας τη ύπαρξής σου.

Να σημειώσουμε ότι τόσο η Επιτροπή Αναθεώρησης του Καλλικράτη όσο και η Ευρωπαϊκή Ενωση έχουν διατυπώσει την άποψη ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να περιοριστούν καθώς αυτοί δημιουργούν μια τεράστια γραφειοκρατία και παρακώλυση του έργου της δημόσιας διοίκησης. Αντ΄αυτού προτείνουν την ισχυροποίηση του πολιτικού και κοινωνικού ελέγχου. Με τέτοιες όμως συμπεριφορές από την δημόσια διοίκηση μάλλον οι έλεγχοι στην Αυτοδιοίκηση θα γίνουν τελικά 23 από 13 που είναι σήμερα.