Πλατφόρμα για Ηλικιωμένους από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Πραγματοποιήθηκε στο 12ο ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης η πρώτη συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ομάδα πολιτών ώριμης ηλικίας, που αποτελεί το κοινό-στόχο του έργου “MobileAge”- «Δημιουργία εξατομικευμένης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και ανοιχτά δεδομένα μέσω κινητών συσκευών για ηλικιωμένους», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Πλαίσιο στην Έρευνα και την Καινοτομία “HORIZON 2020” .
Στελέχη από την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στελέχη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. συναντήθηκαν με μία ομάδα ατόμων ώριμης ηλικίας, με σκοπό να σχεδιάσουν και να συνδιαμορφώσουν μαζί με τους ηλικιωμένους μία ανοιχτή πλατφόρμα δημοσίων υπηρεσιών.
Στόχος του έργου MobileAge είναι η εφαρμογή καινοτόμων τρόπων για την υποστήριξη ηλικιωμένων πολιτών, ώστε να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ανοιχτά δεδομένα μέσω κινητών συσκευών.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν 17 εθελοντές από το 12ο ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ενημερώθηκαν από την Διεύθυνση Καινοτομίας και  Επιχειρηματικότητας της Π.Κ.Μ. σχετικά με το έργο και τις δράσεις του, αλλά και για τη δική τους συμβολή και συνεισφορά στις δράσεις όπου συμμετέχουν και την ηλεκτρονική εφαρμογή που καλούνται να συνδημιουργήσουν, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της καθημερινότητάς τους (ιατρικές πληροφορίες, περιβαλλοντικές ενημερώσεις κτλ). Παράλληλα, εκπρόσωπος-ιατρός της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Κ.Μ. κατέγραψε σε ερωτηματολόγιο πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό και τις καθημερινές συνήθειες των συμμετεχόντων.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το ΑΠΘ προγραμματίζουν αντίστοιχες συναντήσεις στο μέλλον και σε άλλα ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενημερωθεί όσο γίνεται μεγαλύτερος αριθμός ωφελούμενων του έργου “MobileAge”.