4 χρηματοδοτικά προγράμματα από το ΤΠΔ για τους Δήμους

tpd

Τέσσερα χρηματοδοτικά προγράμματα που βγάζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανακοίνωσε στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ο πρόεδρος του Ταμείου κ. Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης.

Το σημαντικότερο πρόγραμμα αφορά τον νέο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ.
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που ξεκίνησε με την χρηματοδότηση του Οδοφωτισμού επεκτείνεται με το πρόγραμμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
Το Μάιο εκδόθηκε Yπουργική Aπόφαση που δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να παράγουν μέχρι 500 KW το χρόνο και να τα συμψηφίζουν με την κατανάλωσή τους
Το νέο είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από το αν είναι στην ίδια παροχή η κατανάλωση και η παραγωγή. Μπορεί δηλαδή να συμψηφιστεί η κατανάλωση ενός Νομικού Προσώπου με την παραγωγή που γίνεται σε ένα σχολείο.
Το δεύτερο είναι ότι ο συμψηφισμός γίνεται σε βάθος τριών χρόνων. Μπορεί δηλαδή ένα σχολείο με μεγάλη παραγωγή το καλοκαίρι που δεν λειτουργεί, να συμψηφίζει για τρία χρόνια την μεγάλη κατανάλωση του Χειμώνα.
Το ΤΠΔ έχει ήδη προγραμματική σύμβαση με το ΚΑΠΕ και μέσα στον Σεπτέμβριο θα εκπονηθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Οι παρατηρήσεις από πλευράς ΚΕΔΕ ήταν ότι τα 500KW για αρκετούς δήμους αποτελεί ελάχιστη ποσότητα. Ο πρόεδρος όμως του ΤΠΔ είπε ότι τα τεχνικά σημεία μπορούν να συζητηθούν με τον υπουργό Περιβάλλοντος που βάζει τις προδιαγραφές μέχρι τον Σεπτέμβριο

Η δεύτερη σημαντική εξαγγελία που κατέθεσε ο κ. Βαρλαμίτης αφορά τα επιτόκια.
Τα επιτόκια σε νέα επενδυτικά έργα για δανεισμό από το ΤΠΔ μειώνονται και
ταυτόχρονα αυξάνεται η συμμετοχή της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Στα κυμαινόμενα επιτόκια τα περιθώρια με βάση το Euribor από 3,24% γίνεται 2,56% και για το σταθερό για 10 χρόνια από 4,49% πάει στο 3,81%. Αυτά τα επιτόκια που είναι τα καλύτερα της ελληνικής αγοράς ισχύουν και για τρέχουσες συμβάσεις. Το όφελος που θα προκύψει από τα υπάρχοντα προγράμματα που είναι σήμερα ύψους 270 εκ ευρώ, ανέρχεται στο 1,1 εκ το χρόνο για τους δήμους.

Το τρίτο πρόγραμμα αφορούσε την γνωστή επιχορήγηση των μελετών σε 82 πολύ μικρούς δήμους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων ώστε αυτοί μέσα από το λογαριασμό επιχορήγησης να μπορέσουν να εκπονήσουν μελέτες αλλά και να πληρώσουν υπηρεσίες  για τις διαδικασίες ωρίμανσης των έργων τους.
Οπως επισήμανε ο κ. Βαρλαμίτης από το όριο των 10.000 κατοίκων εξαιρούνται οι ορεινοί δήμοι.
Από τους 82 δήμους που αποτελούν το 25% του συνόλου σύμφωνα με έρευνα που έγινε μαζί με την ΕΕΤΑΑ που είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος  οι 26 δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες.
Το πρόγραμμα καλύπτει δύο δράσεις που αφορά και το κόστος των μελετών και το κόστος υπηρεσιών ωρίμανσης των έργων.
Η μέγιστη δαπάνη για το σύνολο των δράσεων μπορεί να φτάνει μέχρι τα 85.000 ευρώ ενώ το κόστος της ωρίμανσης μπορεί να φτάσει μέχρι το 20% του συνολικού κόστους μελέτης
Σύμφωνα πάντα με την έρευνα που έκαναν η ΕΕΤΑΑ και το ΤΠΔ οι επενδυτικές αναγκές των συγκεκριμένων δήμων αφορούν οδοποιία, αποχετευτικά, αναβάθμιση κτιριακών υποδομών, έργα ύδρευσης και λιμενικά και αυτά θα χρηματοδοτηθούν.

Και τέλος το τέταρτο πρόγραμμα που εκπονεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι οι επιχορηγήσεις για ρυθμίσεις οφειλών και των Νομικών Προσώπων των Δήμων και τις ΔΕΥΑ.
Η ρύθμιση υπάγεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου – σκούπα.
Αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 50 είναι απλές διαδικασίες χωρίς την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων του Ν.Π.
Απαιτείται μόνο υποβολή αίτησης – απόφαση του Διοικητικού και του Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή των όρων της ρύθμισης καθώς οι δήμοι μπαίνουν εγγυητές.
Η ρύθμιση προβλέπει την μείωση του επιτοκίου και μια μικρή επιμήκυνση μέχρι 5 χρόνων ανάλογα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αποφασίζει επίσης
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα προβλέπεται μέχρι 31 Οκτωβρίου και για αυτό ο κ.  Βαρλαμίτης τόνισε την αναγκαιότητα όλοι οι δήμοι να τρέξουν τις διαδικασίες για να μην μείνει κανένας απ’ έξω.
Το όφελος που προκύπτει από την ρύθμιση (μείωση των δόσεων) είναι 8 εκατομμύρια ετησίως για όλους συνολικά τους δήμους.
Οπως επισήμανε ο κ. Βαρλαμίτης, αυτή τη στιγμή στο ΤΠΔ υπάρχουν 79 ΔΕΥΑ με  υπόλοιπα δανείων 129 εκατομμύρια που από 18,7 εκ ετήσια δόση θα πάνε στα 12,5 εκ. Αξιοσημείωτο είναι ότι 42 ΔΕΥΑ εξοφλούν τα χρέη τους μέσω των δήμων  
Για τα 67 ΝΠΔΔ που έχουν χρηματοδότηση από το ΤΠΔ με συνολικά υπόλοιπα 24,1 εκ με ετήσιες δόσεις 4,5 εκ ευρώ και οι νέες δόσεις που θα διαμορφωθούν μετά τη ρύθμιση θα είναι στα 2,5 εκ. Ολες πι δαπάνες των ΝΠ καλύπτονται μέσω των δήμων.