Πρωτότυπη δημοσκόπηση μεταξύ των δημάρχων

Ολοι την έρευνα με τους πίνακες μπορείτε να κατεβάσετε εδώ