Αρθρο της Δούρου «Για την εμβάθυνση της τοπικής δημοκρατίας»

Σε άρθρο της, με τίτλο «Για την εμβάθυνση της τοπικής δημοκρατίας», στην εφημερίδα «Αυγή της Κυριακής», η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, που είναι μέλος της Επιτροπής Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι με τη λειτουργία της Επιτροπής «υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας μια διαδικασία, η οποία σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη έχει ακολουθηθεί δεκαετίες πριν και που δεν αντιβαίνει και δεν αμφισβητεί τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 110 του Συντάγματος σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος».
Η ίδια παρατηρεί ότι «πρόκειται για διαδικασία που αναγνωρίζει τη σημασία του ρόλου των θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», προσθέτοντας: «δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα στο δημόσιο διάλογο σε θεσμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, δίνεται έμφαση στο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών ως παραγόντων εμβάθυνσης της τοπικής δημοκρατίας». Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές «γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και μπορούν να παρέμβουν αποτελεσματικότερα στο πλαίσιο μιας σύγχρονης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με βάση την αρχή της επικουρικότητας», σημειώνει η Περιφερειάρχης. «Για να γίνει όμως αυτό, απαιτείται η πλήρωση ορισμένων βασικών προϋποθέσεων, όπως η αποσαφήνιση του κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να αποφευχθεί η γραφειοκρατία και η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Των βασικών δηλαδή αιτιών κατασπατάλησης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού», συμπληρώνει η ίδια. Η διαδικασία που έχει ξεκινήσει με την Επιτροπή Διαλόγου δημιουργεί «τις προϋποθέσεις συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση της απαξίωσης της πολιτικής καθώς και της κρίσης Δημοκρατίας». «Διότι ζητήματα όπως η Συνταγματική αναθεώρηση, μπορεί να παρουσιάζονται από κάποιους ως ‘τεχνοκρατικά’, είναι όμως εξόχως πολιτικά γιατί αφορούν την ποιότητα της Δημοκρατίας στον τόπο μας», καταλήγει η Περιφερειάρχης.