Συνεργασία Δήμου Αιγάλεω ΟΑΕΔ για την απασχόληση των νέων

O Δήμος Αιγάλεω σας προσκαλεί σε δύο εκδηλώσεις, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία: τρία βήματα για την εξεύρεση εργασίας», με στόχο την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.
Το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 στις 10:00 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» (Δημαρχείο 17 & Κουντουριώτου, Αιγάλεω) θα πραγματοποιηθεί Θεματικό Εργαστήρι Συμβουλευτικής και Ευαισθητοποίησης με θέματα «Συμβουλευτική για τον
Επαγγελματικό Προσανατολισμό», «Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας» και «Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών». Το θεματικό εργαστήρι αφορά νέους ηλικίας 15-24 ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Οι νέοι θα υποστηριχθούν αναφορικά με τη διαδικασία αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας αξιολογώντας και τα βιογραφικά τους.
Η δράση θα ολοκληρωθεί με την Ανοιχτή Εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 στις 12:00 μ.μ. στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου (Στ. μετρό Αιγάλεω) με εργοδότες, εργοδοτικούς και θεσμικούς φορείς. Η εκδήλωση αποτελεί ορόσημο στη δύσκολη εργασιακή συγκυρία της χώρας και έχει στόχο να φέρει σε επαφή το νεανικό πληθυσμό με την αγορά εργασίας, προκειμένου οι μεν νέοι να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην προσπάθεια αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, ενώ οι δε φορείς/εργοδότες να μεταφέρουν τις απόψεις τους στα άτομα αυτά, σχετικά με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και ενδεχομένως να προβούν στην προσφορά θέσεων απασχόλησης.
Η εκδήλωση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) και έχει στόχο την ενημέρωση των νέων ηλικίας 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) για το ρόλο του Ο.A.Ε.Δ. και για τα οφέλη που μπορούν να λάβουν μετά την εγγραφή τους στο μητρώο του Οργανισμού.