Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τα πρόσθετα voucher

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, η EETAA ενημερώνεi ότι τα Οριστικά Αποτελέσματα για τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία για την “Yποβολή αίτησης για τη χορήγηση πρόσθετων voucher” είναι αναρτημένα στο site της Ε.Ε.Τ.Α.Α., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Mετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Ανάπτυξης θα δοθούν  vouchers σε όλους τους ενδιαφερόμενους που είχαν υποβάλλει αίτηση  στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.  μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο της ανακατανομής εκείνων  που δεν είχαν διατεθεί.
Επομένως τα 10.000 αδιάθετα vouchers αυξήθηκαν σε 25.000, όσες και οι αιτήσεις. Ο δε προϋπολογισμός  έφθασε από 205.000.000 ευρώ σε 223.000.000 ευρώ.
Το σύνολο των παιδιών που φέτος θα τοποθετηθούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, που καλύπτει το πρόγραμμα, θα ανέλθουν σε 108.000 έναντι 93.000 το 2016, ενώ εκτός σταθμών θα μείνουν φέτος 25.000 παιδιά, επειδή  δεν υπάρχουν θέσεις , έναντι 29.000 περίπου το 2016.
Σημειώνεται ότι τα voucher της 2ης κατανομής θα πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα και οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους της με Αρ. Πρωτ. 5122/23-5-2017 Πρόσκλησης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ισχύουσας Πρόσκλησης με Αρ. Πρωτ. 5122/23-5-2017.