Κατά οποιασδήποτε φορολογίας η Ομοσπονδία Γονέων

Διαψεύδει κατηγορηματικά  η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, παράγοντες που ισχυρίζονται ότι με την δική της παρότρυνση, γονείς πιέζουν τις δημοτικές αρχές προκειμένου αυτές να προχωρήσουν σε αύξηση του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων  και τα χρήματα που θα προκύψουν από αυτήν την αύξηση να πάνε στα σχολεία.
Η Ομοσπονδία είναι κατηγορηματική: Κανένας νέος φόρος και καμία αύξηση.
Τα χρήματα για την λειτουργία των σχολείων θα πρέπει να προκύψουν από τις κρατικές και δημοτικές επιχορηγήσεις.

Το θέμα προέκυψε αρχικά στο δήμο Παπάγου Χολαργού όπου επιβλήθηκε αύξηση του Φ.Η.Χ. κατά 15% που σύμφωνα με το άρθρο  113 παρ. 6 Ν. 1892/90 «Ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Ν. 1080/80) όπως διαμορφώνεται εκάστοτε, μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, περαιτέρω μέχρι 25% προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των σχολείων».
Η πρόεδρος της Ενωσης Γονέων χαιρέτησε την αύξηση του φόρου προκειμένου τα χρήματα να διατεθούν στα σχολεία ισχυριζόμενη ότι έχει και την στήριξη της Ομοσσπονδίας.

Η Ομοσπονδία διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε τέτοια σκέψη. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε στις κατά τόπους Ενώσεις σε σχέση με τον εν λόγω νόμο, παρότρυνε τα συλλογικά τους όργανα να ψάξουν να δουν αν οι δήμοι έχουν ήδη κάνει αυξήσεις φόρου και να διεκδικήσουν τα χρήματα αυτά.
Τέτοιες υποθέσεις είχαμε στην Κηφισιά και στο Μαρούσι όπου οι δήμοι δεν είχαν αποδώσει στα σχολεία διαδοχικές αυξήσεις που είχαν κάνει. Ετσι οι Ενωσεις Γονέων διεκδίκησαν και πήραν 600.000 ευρώ περίπου αναδρομικά στην Κηφισιά και 1 εκατομμύριο στο Μαρούσι.

Η Ομοσπονδία παραπέμπει και στο ενημερωτικό φυλλάδιο που έχει εκδώσει προς τους γονείς όπου αναφέρει συγκεκριμένα στο θέμα του ΦΗΧ όπου αναφέρει:
“Πάγιο αίτημά μας είναι η κατάργηση των ανταποδοτικών τελών και φόρων. Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για ουσιαστικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΟΥΤΕ 1 ΕΥΡΏ ΑΠΟ ΤΗ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ”.