Σε σεμινάριο περί Δημοκρατικής Διακυβέρνησης Μητροπολιτικών περιοχών

Στη Θεσσαλονίκη φιλοξενήθηκε στις 17 – 18 Οκτωβρίου 2017, το σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Για τη Δημοκρατική διακυβέρνηση μητροπολιτικών περιοχών», έπειτα από πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη, στο οποίο συμμετείχαν η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου και ο Γενικός Γραμματέας, Ηλίας Σαββάκης.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να δοθεί, τόσο στο Υπουργείο Εσωτερικών όσο και στους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συμμετείχαν σε αυτό, η ευκαιρία να λάβουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη διακυβέρνηση μητροπολιτικών περιοχών μέσα από καλές πρακτικές άλλων κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το σεμινάριο κατάφερε να φέρει σε επαφή εκπροσώπους διαφορετικών κρατών-μελών και μητροπολιτικών περιφερειών με εμπειρογνώμονες, ενδιαφερόμενους ελληνικούς φορείς, αλλά και διεθνείς οργανισμούς.

Δημοκρατική διακυβέρνηση μητροπολιτικών περιοχών σημαίνει να δίνεται υπόσταση στις αξίες και τα πρότυπα της δημοκρατίας, στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Η αποτελεσματική δημοκρατία και η καλή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα είναι ουσιαστικές για τη σταθερότητα, την κοινωνική και οικονομική πρόοδο, προλαμβάνουν διενέξεις και δημιουργούν βιώσιμες κοινωνίες στις οποίες οι άνθρωποι θα θέλουν να ζουν και να εργάζονται τώρα και στο μέλλον.