37 εκ ευρώ χρηματοδότηση για αθλητικές εκδηλώσεις

 

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Erasmus+ εξέδωσε πρόσκληση ύψους 37 εκατομμυρίων ευρώ για την χρηματοδότησης διοργάνωση εκδηλώσεων και προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι τις 5 Απριλίου 2018.
Ο στόχος της χρηματοδότησης μη-κερδοσκοπικών Ευρωπαϊκών Αθλητικών Διοργανώσεων είναι να αυξηθεί η συμμετοχή στον αθλητισμό, και τις σωματικές και εθελοντικές δραστηριότητες. Οι Εκδηλώσεις πρέπει να έχουν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για το ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της υγείας.
Το Erasmus+ παρέχει ευκαιρίες για οργανισμούς να διοργανώσουν δραστηριότητες οι οποίες:
• υποστηρίζουν την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών στρατηγικών στον τομέα του αθλητισμού,
• ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τις σωματικές δραστηριότητες,
• υποστηρίζουν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:
• στην προετοιμασία μίας εκδήλωσης,
• στη διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη διαχείριση της δραστηριότητας,
• στη διοργάνωση εκδηλώσεων,
• στη διοργάνωση ειδικών δραστηριοτήτων μίας αθλητικής διοργάνωσης (όπως ενός συνεδρίου ή σεμιναρίου),
• στην εφαρμογή δραστηριοτήτων παράδοσης όπως αξιολογήσεις και σχεδιασμός σχεδίων βιωσιμότητας,
• στις δραστηριότητες επικοινωνίας που σχετίζονται με την τοπική διοργάνωση.

Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται στις 400.000 ευρώ και απευθύνεται σε Ιδιωτικούς Φορείς, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμους και Σωματεία, Κέντρα Κατάρτισης, στην  Κεντρική Κυβέρνηση και σε οργανώσεις Νέων.

Λεπτομέρειες για την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide