Δελεαστικότατο το Pay as you save της Globiled

Μεγάλος είναι ο προβληματισμός των δημοτικών αρχών για το αν τελικά συμφέρει η χρηματοδότηση αλλαγής του φωτισμού των δήμων με σώματα νέας τεχνολογίας LED από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με αυτοχρηματοδότηση από τον ίδιο τον ανάδοχο του έργου.

Οι δήμαρχοι προβληματίζονται καθώς με την πρώτη μέθοδο καλούνται να αναλάβουν και την συντήρηση του δικτύου αλλά και να αναλάβουν το ρίσκο από τις όποιες παγίδες μπορεί να κρύβει ένα τέτοιο άγνωστο έργο.

Στην δεύτερη περίπτωση η εταιρεία ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε ρίσκο διασφαλίζει την απόδοση αφού η ίδια η εταιρεία αναμένει το κέρδος από αυτήν τη απόδοση και οι δημοτικές αρχές είναι σίγουρες για την απόδοση του εγχειρήματος.

Επιπλέον με την δεύτερη μέθοδο αποφεύγεται μια τεράστια γραφειοκρατία και εκατοντάδες ώρες απασχόληση των υπηρεσιών με το ρίσκο τελικά να μην εγκριθεί το πρόγραμμα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Pay as you save που έχει βγάλει στην αγορά η εταιρεία Globiled και το οποίο λειτουργεί ήδη με μεγάλη επιτυχία σε πολλές από τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων.

Η Globiled αναλαμβάνει την προμήθεια και αντικατάσταση του ενεργοβόρου φωτισμού με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED με 100% χρηματοδότηση της εταιρείας

Μετά την αντικατάσταση η Globiled  εγγυάται την διατήρηση τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο φωτισμού και την διατήρηση της χρωματικής απόδοσης.

Η αποπληρωμή του έργου γίνεται μέσω μηνιαίων δόσεων όπου η μηνιαία δόση είναι το 80% της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται.

Τα πλεονεκτήματα του Pay as you save είναι το μηδενικό ρίσκο και κεφάλαιο, 20% κέρδος από την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της απόσβεσης – αποπληρωμής, 100% κέρδος από την εξοικονόμηση ενέργειας μετά τα χρόνια της απόσβεσης για το υπόλοιπο προσδόκιμο χρόνο, δημιουργία θετικών ταμειακών ροών, και κέρδος από οποιοδήποτε περαιτέρω αύξηση τιμολογίων της ΔΕΗ που θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση του κέρδους του οργανισμού και βέβαια την  μείωση του αποτυπόματος CO2.

Η Globiled έχει εκδώσει και συγκεκριμένο πίνακα – παράδειγμα σύμφωνα με το οποίο ένας δήμος μπορεί να κερδίσει μέχρι και 174 ευρώ για κάθε λαμπτήρα, μέχρι την λήξη του προσδόκιμου χρόνου ζωής του.