Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ. Σχινά, πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη, 25-01-2018 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός). ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1.Επικύρωση πρακτικών 31ης, 32ης, 33ης και 34ης Συνεδρίασης έτους 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
2.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για το έργο με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση αστικού ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων και της Δ.Ε. Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής», συνολικού προϋπολογισμού 2.935.337,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
      (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
3.Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Οδοποιϊα Ελαιώνα ΣΤ΄».
      (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
4.Έγκριση Υποβολής Πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: «HIPANYMA» στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020.
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)
5.Αντικατάσταση μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων.
      (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά)
6.Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Αττικής στο κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας του Δήμου Νέας Ιωνίας «ΙΡΙΔΑ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)
7.Έγκριση σκοπιμότητας για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 για το «Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
8.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων, της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
9.Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά σε μετατόπιση και επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 230 τόνων, ώστε η νέα μονάδα να καταλαμβάνει θαλάσσια έκταση 29,76 στρεμμάτων με ετήσια δυναμικότητα 462,12 τόνους, στη θέση “Κασιδιάρα”, θαλάσσια περιοχή “Στενό Γαϊδουρονησίου”, Δήμου Σαρωνικού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, με φορέα την “ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ Α.Ε.”.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
10.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων μη επικινδύνων μη μεταλλικών αποβλήτων, της εταιρείας GS RECYCLING Ο.Ε., στη θέση “Κουταλά” του Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)