Σταδιακή η ένταξη στην υποχρεωτική εκπαίδευση Νηπίων

 

Σταδιακή ένταξη των δήμων στα όρια των οποίων θα εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση για τα νήπια 4 και 5 ετών προβλέπει το νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας με θέμα την ίδρυση του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αττικής.

Η ένταξη θα γίνεται με ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών και μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης.

 

Στην αιτιολογική έκθεση υπενθυμίζεται ότι όταν το 2006 με το νόμο 3518 έγινε υποχρεωτική η φοίτηση για τα νήπια 5 και 6 ετών, προέβλεπε την σταδιακή υποχρεωτική φοίτηση και των παιδιών 4 και 5 ετών.

 

Επίσης σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο «ΕΚ2020» μεταξύ των στόχων που έθεσε για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ως το έτος 2020 είναι «τουλάχιστον το 95% των παιδιών (από 4 ετών μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης) πρέπει να συμμετάσχει σε προσχολική εκπαίδευση.