ΚτΠ: Παρουσίασε το έργο “Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτερικών

Το έργο “Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτερικών, που υλοποίησε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., παρουσίασαν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ Α.Ε. Γιάννης Δερμιτζάκης και ο Διευθυντής Οριζόντιων Δράσεων & Υποδομών Σταμάτης Μποβιάτσης, σε εκπροσώπους της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Πρόκειται για ένα έργο το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο των ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. Το συντονισμό του έχει το Υπουργείο Εσωτερικών, ως κύριος του έργου, ενώ τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ως δικαιούχος.

Η 5μελής αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συμβουλίου, πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων και επαφών με στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και με ανώτατους αξιωματούχους της δημόσιας διοίκησης, από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Σκοπός της αποστολής και της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού ήταν η Επιθεώρηση της προόδου υλοποίησης ορισμένων από τα 181 έργα προτεραιότητας, τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ε.Ε. κατά την περίοδο 2007-2013.

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων και της επιθεώρησης, στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν τα μέλη της αποστολής, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Γερμανίδα ευρωβουλευτής  του ΕΛΚ, Ingeborg Grässle, εξέφρασε την ικανοποίησή της σχετικά με τη πρόοδο που συντελέστηκε τα τελευταία δύο χρόνια για την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κυρία Grässle, μίλησε με εξαιρετικά θετικά λόγια για το Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών και το χαρακτήρισε ως «έργο-ορόσημο για τον εκσυγχρονισμό της βάσης δεδομένων των πολιτών, σε εθνική εμβέλεια, το οποίο μάλιστα υλοποιήθηκε με χαμηλότερο κόστος από το προβλεφθέν, καθώς είχαν προϋπολογιστεί 46 εκατ. ευρώ και τελικά δαπανήθηκαν 26 εκατ. ευρώ».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ Α.Ε., Γιάννης Δερμιτζάκης, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, ευχαρίστησε την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού και ανέφερε πως «τα θετικά τους λόγια δίνουν δύναμη στα στελέχη της ΚτΠ να συνεχίσουν το έργο τους για μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον».

«Τα ιδιαίτερα απαιτητικά και σύνθετα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε», τόνισε ο κ. Δερμιτζάκης, «θέλουμε να αναπτύσσονται ποιοτικά, με αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές, με διαφάνεια και σεβασμό στους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, προς όφελος των πολιτών.

Το νέο εθνικής εμβέλειας πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο διασυνδέει υπηρεσίες Ληξιαρχείου και Δημοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιανουαρίου 2018.

Έως τώρα έχουν διασυνδεθεί 6 φορείς, ενώ θα εντάσσονται λειτουργικά ολοένα και περισσότεροι. Μέχρι σήμερα έχουν συνταχθεί 22.597 ληξιαρχικές πράξεις, έχουν δημιουργηθεί  38.500 δημοτολογικές μερίδες και έχουν εκδοθεί 180.000 πιστοποιητικά από τα Ληξιαρχεία και τα Δημοτολόγια της χώρας. Παράλληλα, μέσα από την διαλειτουργικότητα με τρίτους φορείς έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 340.000 συναλλαγές στοιχείων.