Με σύμφωνη γνώμη των δημάρχων η υποχρεωτική εκπαίδευση στα Νήπια

Δεν αποδέχθηκε τελικά την δυνητικότητα στο νόμο ο κ. Γαυρόγλου, αλλά ο νόμος θα εφαρμόζεται σε κάθε δήμο, ύστερα από εισήγηση Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχει και ο Δήμαρχος, όπως ψηφίστηκε.

Οπως φάνηκε οι επιμονή της ΚΕΔΕ δεν φάνηκε εντελώς άκαρπη μπροστά στις προθέσεις του κ. Γαυρόγλου να επιβάλει την υποχρεωτική εκπαίδευση και στα Νήπια των 4 ετών.

Η τελική μορφή του νομοσχεδίου όπως ψηφίστηκε προβλέπει ότι η φοίτηση όσων νηπίων 31η Δεκενβρίου του έτους εγγραφής, συμπληρώνουν ηλικία 5 ετών είναι υποχρεωτική σε όλη τη χώρα, ενώ για τα νήπια που συμπληρώνουν ηλικία 4 ετών γίνεται υποχρεωτική σταδιακά από το σχολικό έτος 18-19 και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας κατά δήμους οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας και Οικονομικών.

Για την σταδιακή εφαρμογή του νόμου κατά δήμο προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ. Η ΚΥΑ εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Οικίων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη τριμερούς Επιτροπής η οποία συγκροτείται με απόφαση των ιδίων.
Η Τριμερής Επιτροπή αποτελείται από τους οικίους διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προέδρους, τους οικίους δημάρχους και τους προέδρους οικίων συλλόγων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο νόμο προβλέπεται τριετής μεταβατική περίοδος από τις επιτροπές για την συμμετοχή των δήμων.
Αυτές θα συγκληθούν και θα εκτιμήσουν ποιες αίθουσες υπάρχουν και θα προτείνουν τελικά στην Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την υποχρεωτικότητα κατά δήμο.

Στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ κατόπιν εισήγησης του προέδρου κ. Πατούλη αποφασίστηκε να συμμετάσχουν οι δήμαρχοι στις επιτροπές με σκοπό την καλύτερη δυνατή διευθέτηση του θέματος.

Καταλυτική ήταν η παρέμβαση του Δημάρχου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και προέδρου της ΠΕΔ Αττικής ο οποίος είπε ότι αμέσως τις προσεχείς ημέρες θα κάνει καταγραφή των παιδιών που θα πρέπει να μεταβούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση και τον αριθμό των αιθουσών που έχουν ανάγκη να γίνουν και θα το μεταφέρει στον διευθυντή της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για να πράξει τα δέοντα.

Η πρακτική του κ. Ιωακειμίδη υιοθετήθηκε από το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ η οποία θα στείλει σχετικό ερωτηματολόγιο σε όλους τους δήμους της χώρας προκειμένου να καταγραφούν οι συνολικές ανάγκες.
Κάποιοι υπολογίζουν ότι πρόκειται για 55.000 παιδιά σε όλη τη χώρα, αλλά κανείς δεν γνωρίζει το ακριβές νούμερο.

Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι ακόμη και στην συνάντηση της ΚΕΔΕ με Σκουρλέτη, Γαυρόγλου και Φωτίου  το ερώτημα αυτό δεν απαντήθηκε. Ούτε πόσες είναι οι ανάγκες σε παιδιά και αίθουσες, ούτε πως θα γίνουν οι νέες αίθουσες.