Ξεκινάει το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»

Εγκρίθηκε από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκο Παππά και  ξεκινά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» με χρονοδιάγραμμα, από το 2021 οι δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο.

Αντικείμενο του έργου, αποτελεί η τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών του ελληνικού Δημοσίου και η παροχή δικτυακών υπηρεσιών που θα εξασφαλίζουν γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση, ικανή να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες ενός ψηφιακού Δημοσίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει για τους Δήμους ότι το πιθανότερο είναι τα πληροφοριακά συστήματα και τα προγράμματα να λειτουργήσουν στο Cloud και να λάβουν χαρακτήρα Internet of Thinks. Αυτό σημαίνει ότι οι δήμοι θα έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν με σύγχρονο τρόπο για όλες τις υπηρεσίες τους και την μηχανοργάνωσή τους με ενιαίο σύστημα και όχι με δικά τους αγορασμένα προγράμματα κάτι που ίσως γίνει και υποχρεωτικό. Προς αυτήν την κατεύθυνση άλλωστε έχει υπογραφεί και προγραμματική σύμβαση με την ΚΕΔΕ, την ΕΕΤΑΑ και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»  αποτελεί ένα έργο πληροφορικής, «καταλύτη» για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, το οποίο άρχισε να σχεδιάζεται στα τέλη του 2009 και τώρα όπως φαίνεται ξεκινάει η υλοποίησή του.

Μετά από συστηματική συνεργασία και συντονισμένη προσπάθεια των στελεχών των υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το έργο ενεργοποιείται ξανά, ώστε να εξασφαλίσει:

•    Ευρυζωνική κάλυψη σε περίπου 34.000 δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων.
•    Παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων σε 375 ασύρματα σημεία πρόσβασης για το κοινό (public hotspots).
•    Υψηλές ταχύτητες σύνδεσης έως 1 Gbps σε δημόσιους φορείς.
•    Δυνατότητα ασφαλούς χρήσης βίντεο, τηλεσυνεργασίας και mobile τεχνολογιών.
•    Παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών.
•    Πλήρη αξιοποίηση των 68 Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ).
•    Δραστική μείωση των ετήσιων τηλεπικοινωνιακών δαπανών του ελληνικού Δημοσίου έως 100 εκατ. ευρώ.