Αίτημα ΚΕΔΕ για παράταση συμβάσεων

Το αίτημα να παραταθούν κατά ένα εξάμηνο οι συμβάσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα των δήμων, σύμφωνα και με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ διατυπώνει με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών ο Πρόεδρος της Ένωσης, Γ. Πατούλης. Ειδικότερα στην επιστολή υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Δ.Σ. συζητήθηκε η καθυστέρηση της διαδικασίαςολοκλήρωσης, πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας που είναι σε εξέλιξη αλλά και η αδυναμία των Δήμων να υλοποιήσουν το έργο της καθαριότητας ελλείψει προσωπικού που δεν μπορεί να αναπληρώσει το κενό που δημιουργείται μετά τη λήξη στις 31/3/2018 των συμβάσεων (ν.4479/2017) των ήδη εργαζομένων στην καθαριότητα. Με δεδομένη την τεράστια υγειονομική επιβάρυνση των Δήμων και μάλιστα λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου το Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει σε παράταση της διάρκειαςαπασχόλησης των ήδη απασχολουμένων συμβασιούχων μέχρι 6 μήνες. Επιπλέον προτείνει να προβλεφθεί με τη διάταξη ότι η αμοιβή των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις θα παραταθούν, «θα καλύπτεται από τα ανταποδοτικά τέλη,  εφόσον αυτά δεν επαρκούν και από πάσης φύσεως γενικά έσοδα των Δήμων». Αντίστοιχα προτείνεται να υπάρξει ειδική πρόβλεψη και για την παράταση συμβάσεων που έχουν συνάψει οι Δήμοι με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν αναλάβει με συμβάσεις την παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων.