188 εκ για την συμμετοχή των νέων στις αποφάσεις

Το πρόγραμμα ERASMUS+ έβγαλε την πρόσκληση (ΚΑ3)-Meetings between young people and decision-makers in the field of youth με προθεσμία υποβολής: 04/10/2018 και συνολική χρηματοδότηση:  188.200.000 ευρώΤα σχέδια αυτά προωθούν την ενεργό συμμετοχή των νέων στην Ευρωπαϊκή δημοκρατική ζωή και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ νέων και υπευθύνων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας, στα πλαίσια του Διαρθρωμένου Διαλόγου. Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 30 νέων, ηλικίας 13-30 ετών, ενώ για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους εμπειρογνώμονες, δεν υπάρχει ηλικιακό όριο.
Το ποσό χρηματοδοτησης ορίζεται με βάση τον πολλαπλασιασμό των €12.500 με τη διάρκεια του σχεδίου (σε μήνες) και μέχρι €450.000 ευρώ για έργα διάρκειας 36 μηνών.Η προσκληση επεθύνεται μεταξύ άλλων και στους ΟΤΑ της Ευρώπης.