Και η ΓΓ Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στην Κοινωφελή Εργασία

 

 

Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών και και Υποδομών με τίτλο “Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών” σχεδιασμό κατάρτιση και υλοποίηση Των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα  και απασχόλησης ανέργων που καταρτίζει και υλοποιεί ο ΟΑΕΔ προβλέπεται ότι συμμετέχει ή μπορεί να συμμετέχει ενεργά και η γενική γραμματεία Διαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων του Υπουργείου Εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης

 

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση με την προτεινόμενη διάταξη ανά διατυπώνεται Η περίπτωση ιθ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 Του νόμου 2190 /1994 (Α’ 428)

 

Σημειώνεται ότι η διάταξη δεν αλλάζει ούτε διευρύνει το πεδίο των προγραμμάτων –  εργαλείων για την καταπολέμηση της ανεργίας αλλά επαναφέρει στο προσκήνιο το ρόλο που διαδραματίζει παραπάνω γενική γραμματεία.

 

Επιπλέον με την προτεινόμενη τροποποίηση εναρμονίζεται πλήρως η εξαίρεση των προαναφερθέντων προγραμμάτων από τις διατάξεις των κεφαλαίων α β και γ του νόμου 2190 1994 με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1.1  της υποπαραγράφου ΙΔ του ν  4152/201.