Ενισχύσεις 925.000 ευρώ στους Δήμους για την αντιμετώπιση ζημιών από την κακοκαιρία

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ύψους 925.000 ευρώ σε Δήμους, αποκλειστικά για την κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής, με σκοπό την επιδιόρθωση ζημιών και βλαβών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.
 
Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά:

Δήμος

Νομός

Ποσό (ευρώ)

Δομοκού

Φθιώτιδας

70.000

Λευκάδας

Λευκάδας

300.000

Μεσσήνης

Μεσσηνίας

170.000

Σερβίων – Βελβεντού

Κοζάνης

55.000

Σπετσών

Αττικής

180.000

Φαρκαδόνας

Τρικάλων

150.000

 
Ωστόσο, υπέγραψε απόφαση για επιχορήγηση 117.000 ευρώ στους Δήμους Ι.Π. Μεσολογγίου, Λευκάδας και Κατερίνης για την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής προστασίας.
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε την απόφαση έγκρισης για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 117.974,24 ευρώ στους Δήμους Ι.Π. Μεσολογγίου, Λευκάδας και Κατερίνης, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών  άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.
 
Το ποσό θα αποδοθεί στους Δήμους με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 
Η κατανομή της επιχορήγησης θα γίνει ως εξής:

Δήμος

Αιτιολογία

Ποσό (Ευρώ)

Ι.Π. Μεσολογγίου

Πλημμύρα 01.12.2017
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες &
Αντικατάσταση Οικοσκευής

81.448,52

Λευκάδας

Πλημμύρα 17.11.2017
Αντικατάσταση Οικοσκευής

17.372,00

Κατερίνης

Πλημμύρα 15 έως 18.11.2017
Αντικατάσταση Οικοσκευής

19.153,72