570.000 ευρώ σε Δήμους για την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής προστασίας

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε την απόφαση έγκρισης για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 570.347,13 ευρώ σε Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών  άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.
Το ποσό θα αποδοθεί στους Δήμους με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Η κατανομή της επιχορήγησης θα γίνει ως εξής:

Δήμος

Αιτιολογία

Ποσό (Ευρώ)

Αθηναίων

Πλημμύρα 27.11.2016
Αντικατάσταση Οικοσκευής

8.334,55

Θερμαϊκού

Πλημμύρα 6-7.09.2016
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες &
Αντικατάσταση Οικοσκευής

12.658,64

Διονύσου

Πλημμύρα 07.06.2016
Αντικατάσταση Οικοσκευής

72.580,62

Καλαμάτας

Πλημμύρα 07.09.2016
Αντικατάσταση Οικοσκευής

5.281,00

Κηφισιάς

Πλημμύρα 22-23.10.2015
Αντικατάσταση Οικοσκευής

32.785,27

Κω

Σεισμός 21.07.2017
Αντικατάσταση Οικοσκευής

152.060,07

Ι.Π. Μεσολογγίου

Πλημμύρα 21-22.10.2016
Αντικατάσταση Οικοσκευής

242.703,50

Χανίων

Πλημμύρα 11.02.2017 & 17.05.2017
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες &
Αντικατάσταση Οικοσκευής

18.943,51

Ωρωπού

Δασική Πυρκαγιά 13.08.2017
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες

25.000,00