Παράταση στη διενέργεια ηλεκτρονικής αξιολόγησης 2017

ypes

Εκδόθηκε η απόφαση Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/40/οικ.21465/14.06.2018 (ΦΕΚ 2271/15.06.2018 τεύχος Β’) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 2 της ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018 (ΦΕΚ 1882/Β΄/24-5-2018) απόφασης Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης και παρατείνονται οι προθεσμίες για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του έτους 2017 ως εξής:

-Από 10/5/2018 έως 1/6/2018 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.

-Από 4/6/2018 έως 18/6/2018 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

-Από 20/6/2018 έως 4/7/2018 ο α΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

-Από 6/7/2018 έως 20/7/2018 ο β΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Συνεπώς, το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διενέργειας αξιολογικής περιόδου 2017 παρατείνεται στο σύνολό του από τις 13.07.2018 στις 20.07.2018.