Στο +30% το πλήθος των υποψηφίων σε κάθε συνδιασμό

ypes3my

Το τελικό κείμενο του Κλεισθένη 1 που θα καταθέσει στην βουλή παρέδωσε στην ΚΕΔΕ ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης.

Ως προς το εκλογικό σύστημα δεν αλλάζει τίποτα από το πρώτο σχέδιο, εκτός του ορίου του πλήθους των υποψηφίων που μπορεί να έχει κάθε συνδυασμός. Στο προηγούμενο σχέδιο ο κάθε συνδυασμός μπορούσε να έχει το πλήθος των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου προσαυξημένο κατά 10%. Στο τελικό κείμενο το νομοσχέδιο προβλέπει:

“Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται λιγότεροι από πέντε (5) σύμβουλοι ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως ακόμη έναν (1).”

 

Το εκλογικό μέτρο για την εισαγωγή ενός συνδυασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει το ίδιο χωρίς όριο.