Εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους Παιδικούς Σταθμούς

Εκδόθηκαν από την ΕΕΤΑΑ οι προσωρινοί πίνακες του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” για τις θέσεις των παιδικών σταθμών
Δείτε τους πίνακες εδώ