Συνάντηση για την Ηλιακή Ενέργεια στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»

Τριμελής αντιπροσωπεία της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (EBHE) συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κ. Δημήτρη Τσαλέμη. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο κ. Κυριάκος Χριστοφής από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου και ο Γενικός Διευθυντής του ΚΑΠΕ κ. Βασίλης Κίλιας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό, καταρχάς, την αποτύπωση της πορείας του Προγράμματος ”Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ”, αναφορικά με τις τεχνολογίες της θερμικής ηλιακής ενέργειας που εντάσσονται στο πρόγραμμα, αλλά και τον άμεσο προγραμματισμό ενεργειών, από κοινού, για την όσο το δυνατόν αρτιότερη υλοποίησή του.  Δεδομένου ότι στο Πρόγραμμα, πέραν του θερμοσιφωνικού συστήματος, για πρώτη φορά επιδοτούνται εφαρμογές θερμικών ηλιακών βεβιασμένης κυκλοφορίας (κεντρικά ηλιακά συστήματα)  και συνδυασμένης χρήσης παροχής ζεστού νερού  – υποβοήθησης θέρμανσης, η συνάντηση επικεντρώθηκε στη  διασφάλιση των προϋποθέσεων, αλλά και της νομοθεσίας για τις εντασσόμενες εφαρμογές ηλιοθερμίας.  Στόχος υπήρξε  η επιτάχυνση του Προγράμματος, αλλά και η ομαλή απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων από τους δικαιούχους, ώστε να αποφεύγονται οι απορρίψεις δαπανών για εφαρμογές ηλιοθερμίας, λόγω προϊόντων που δε φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις και τεκμηρίωση – δελτία προϊόντος.
Η ΕΒΗΕ διαβεβαίωσε το ΥΠΕΝ ότι έχει ήδη υλοποιήσει με επιτυχία δράσεις υποστήριξης και ενημέρωσης των μελών της, αλλά και άλλων επιχειρήσεων. Οι δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και συνεχή τεχνική πληροφόρηση /βοήθεια στα μέλη της, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες – κατασκευαστές του χώρου της ηλιοθερμίας, διαθέτουν στην αγορά μόνο πιστοποιημένα προϊόντα, με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Σήμανσης.
Οι διαδικασίες του ”Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ” είναι, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου, απλούστερες και ταχύτερες από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος και οι εισπράξεις των προμηθευτών/ αναδόχων θα ολοκληρώνονται εντός δύο μηνών από την κατάθεση του φακέλου ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων, εφόσον ο φάκελος του ωφελούμενου είναι πλήρης και επιτυγχάνεται ο ενεργειακός στόχος του προγράμματος.
Η ΕΒΗΕ ανέλυσε τις απαιτήσεις για πιστοποίηση προϊόντων με βάση τον κανονισμό Ενεργειακής Σήμανσης για τα ηλιοθερμικά προϊόντα, οι οποίες επιγραμματικά αναφέρονται ως εξής:
–    Δεν απαιτείται, αλλά και δεν δύναται, να φέρει ετικέτα ενεργειακής σήμανσης οποιασδήποτε κατάταξης ο κλασσικός ηλιακός θερμοσίφωνας. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας, υποχρεωτικά, πρέπει να συνοδεύεται από Δελτίο Προϊόντος, το οποίο εκδίδεται και παραδίδεται στον καταναλωτή από τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο κυκλοφορίας του προϊόντος.
–    Η δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού, όταν πωλείται μόνη της και όχι ως μέρος θερμοσιφωνικού συστήματος, πρέπει να φέρει  ετικέτα  ενεργειακής σήμανσης και Δελτίο Προϊόντος.
–    Για τα συγκροτήματα θερμαντήρα νερού ή χώρου με ηλιακή συσκευή ο προμηθευτής εξασφαλίζει ότι συνοδεύονται από την κατάλληλη τυπωμένη ετικέτα ενεργειακής σήμανσης  και δελτίο προϊόντος για το ολοκληρωμένο συγκρότημα και όχι μεμονωμένα για τα επιμέρους τμήματα (π.χ. για εφαρμογές υποβοήθησης θέρμανσης, συνδυασμό θερμικών ηλιακών συλλεκτών με αντλία θερμότητας, ή λέβητα αερίου). Δεν είναι αποδεκτά ξεχωριστά πιστοποιητικά για τα  επιμέρους  τμήματα του συστήματος.
Για την πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνση των πολιτών/καταναλωτών, η ΕΒΗΕ ενημέρωσε τα μέλη της και ζήτησε να αναρτήσουν τα δελτία προϊόντος στην ιστοσελίδα της επιχείρησής τους. Παράλληλα, η ΕΒΗΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί βάση δεδομένων με τα δελτία προϊόντος των ηλιακών συσκευών.