Πρωτοπορία με Διαλογή στην Πηγή σε 8 ρεύματα στους χώρους εργασίας

Οι άνθρωποι της ΕΠΤΑ Α.Ε. (Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων www.epta.gr) στο πλαίσιο της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανέπτυξαν και λειτουργούν ένα πλήρες σύστημα διαλογής στην πηγή στους χώρους των γραφείων για 8 διακριτά ρεύματα.

Συγκεκριμένα, στα γραφεία στο Χαλάνδρι Αττικής, έχουν τοποθετηθεί εντός των γραφείων κάδοι για Χαρτί και Λοιπές συσκευασίες, ενώ σε επιλεγμένο κοινόχρηστο χώρο δημιουργήθηκε «Γωνιά Ανακύκλωσης» με τα εξής ρεύματα: 1. Αλουμίνιο, 2. Πλαστικά καπάκια από μπουκάλια, 3. Μπαταρίες, 4. Μικρές συσκευές (ΑΗΗΕ), 5. Λαμπτήρες και 6. CDs. Όλα τα ανωτέρω υλικά οδηγούνται σε τελικό αποδέκτη στον Δήμο Χαλανδρίου (κίτρινο κάδο χαρτιού και μπλε κάδο συσκευασιών), είτε σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) όπως η ΑΦΗΣ ή ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ή απευθείας σε εταιρείες ανακύκλωσης.

Το παραπάνω σύστημα διαλογής στην πηγή είναι πρωτοποριακό, καθώς αφορά 8 διαφορετικά υλικά, είναι ενταγμένο στο ISO 14001 με ένα σύγχρονο σύστημα δεικτών παρακολούθησης και σε συνδυασμό με τις ενεργειακές πρωτοβουλίες της εταιρείας (ενεργειακά αποδοτικό κτίριο γραφείων με σύστημα ενεργειακής διαχείρισης BEMS, σύστημα κεντρικού κλιματισμού υψηλής απόδοσης, φωτοβολταϊκό σύστημα κλπ.) αποτελεί την πρακτική δέσμευση των ανθρώπων της ΕΠΤΑ Α.Ε. στην κυκλική οικονομία και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΕΠΤΑ (www.epta.gr) ιδρύθηκε το 1995 και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρίες συμβούλων, στον τομέα της προστασίας του Περιβάλλοντος. Η τεχνογνωσία που διαθέτει και το υψηλό επίπεδο συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών και λύσεων υψηλής ποιότητας σε τομείς όπως:
•    Περιβαλλοντική Πολιτική
•    Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Υδάτινων Πόρων και Υγρών Αποβλήτων
•    Ενέργεια και Προστασία του Κλίματος
•    Αειφόρος Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
•    Φυσικό Περιβάλλον
•    Περιβαλλοντική Διαχείριση στη Βιομηχανία

Επικοινωνία ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων
Ηνιόχου 16 Χαλάνδρι ΤΚ 15238 Τηλ 210 6086300 Fax 210 6086302