Η Ελλάδα 35η στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Η Ελλάδα τοποθετείται στην ομάδα των πλέον αναπτυγμένων χωρών, ανάμεσα σε χώρες όπως η Κορέα, η Αυστραλία και ο Καναδάς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας παγκόσμιας έκθεσης που αξιολογεί το καθεστώς ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όλων των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών.
Η συγκεκριμένη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών (e-Governemnt Survey) μετρά την πρόοδο μιας χώρας στη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο πώς δηλαδή αυτή μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων θεμάτων της δημόσιας διοίκησης αλλά και να υποστηρίξει την υλοποίηση των διεθνώς συμφωνημένων αναπτυξιακών στόχων.Την φετινή χρονιά η έκθεση αναβάθμισε κατά 8 θέσεις τη χώρα μας, τοποθετώντας την στην 35η από την 43η το 2016. Πιο εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα σε επιμέρους δείκτες, όπως ο δείκτης ηλεκτρονικής συμμετοχής του όπου η χώρα μας αναβαθμίζεται κατά 31 θέσεις. Ο δείκτης ηλεκτρονικής συμμετοχής παράγεται ως συμπληρωματικός δείκτης της Έρευνας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΟΗΕ. Επεκτείνει τη διάσταση της έρευνας, εστιάζοντας στη χρήση των online υπηρεσιών από τις κυβερνήσεις στους πολίτες, στην ηλεκτρονική διαβούλευση και την συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων διαδικασιών.Η έρευνα παρακολουθεί την πρόοδο της ανάπτυξης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω του Δείκτη Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (EGDI). Ως σύνθετος δείκτης, το EGDI χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ετοιμότητας και της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης ενός κράτους για να χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Η μέτρηση αυτή, επίσης, αποτελεί εργαλείο για τις κυβερνήσεις ώστε να κατανοήσουν βαθύτερα τη σχετική θέση μιας χώρας στη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών.Με βάση τα σημερινά αποτελέσματα, κατά την πρόσφατη συνάντηση της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη, με τον διευθυντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΟΗΕ Vincenzo Aquaro, συζητήθηκε και συμφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία του τμήματος για τη Δημόσια Διοίκηση και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του ΟΗΕ με το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.