Συνεδρίαση της επιτροπής COTER με Πρόεδρο τον Σ.Σπυριδών για το ΕΣΠΑ

Στην διήμερη συνεδρίαση επιτροπής COTER στις 24 και 25 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες προήδρευσε ο κ. Σπύρος Σπυρίδων.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο 2021 – 2027, που σχετίζεται άμεσα με τις πολιτικές Συνοχής (γνωστές ως ΕΣΠΑ).Στη σημαντική αυτή συνεδρίαση εξετάστηκαν και υιοθετήθηκαν τέσσερες εισηγήσεις που αφορούν το ύψος των χρηματοδοτήσεων για έργα και δράσεις των Περιφερειών και των Δήμων της ΕΕ για την επόμενη περίοδο καθώς και θέματα που έχουν σχέση με την απλούστευση των διαδικασιών και την εξάλειψη της περιττής γραφειοκρατίας.Ο κ. Σπυρίδων δήλωσε ότι :« Αν και υπάρχει επιτακτική ανάγκη να διατεθούν σημαντικά ποσά του προϋπολογισμού της ΕΕ για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας, την μετανάστευση, τις φυσικές καταστροφές και την έρευνα, δεν πρέπει αυτό να γίνει σε βάρος των πολιτικών Συνοχής, με περικοπές δηλαδή κονδυλίων για τα απαραίτητα έργα και τις δράσεις που υλοποιούν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι. Στην κρίση που σήμερα αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στα ασθενέστερα Κράτη-Μέλη, υπαγορεύεται από την αρχή της αλληλεγγύης και αποτελεί εγγύηση για την ενότητα, την αρμονική πρόοδο και την δημιουργία της Ενωμένης και ισχυρής Ευρώπης που οραματίστηκαν οι φωτισμένοι ιδρυτές της».