30 εκατομμύρια χρηματοδότηση για την βιώσιμη αριστεία

Στην υπόθεση της δικτύωσης με σφοδρή ένταση επενδύει η Ε.Ε. προκειμένου να πετύχει τη βιώσιμη αριστεία μέσω της καινοτομίας απευθυνόμενη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.Την πρόσκληση WIDESPREAD / Twinning εξέδωσε η πρωτοβουλία HORIZON 2020 με 30 εκατομμύρια ευρώ και με 100% χρηματοδότηση. Οι δραστηριότητες αναμένεται να συμβάλουν στην αξιοποίηση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, προωθώντας τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας, ενισχύοντας την αστική μετάβαση προς την αειφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό στα ιδρύματα για την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και περαιτέρω προώθηση δράσεων δικτύωσης για βιώσιμη αριστεία. Οι δήμοι μέσω αυτού του προγράμματος μπορούν να δημιουργήσουν κυψέλες επιστημονικής συνεργασίας σε δυσεπίλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, εφαρμόζοντας νέες, πρωτοποριακές και καινοτόμες ιδέες.Το σημαντικό της πρόσκλησης είναι ότι την επίλυση των προβλημάτων και την καινοτομία η Ε.Ε. προσδοκεί να την πετύχει μέσω της δικτύωσης των στελεχών που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης και παρακολουθούν τον ίδιο τομέα και τα ίδια προβλήματα. Η καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης είναι 18/11/18 αλλά είναι σίγουρο ότι θα επαναληφθεί.