Υπογραφή σύμβασης για προμήθεια εξοπλισμού σχολικής χρήσης

Σύμβαση για την προμήθεια 5.400 καθισμάτων και 1.500 εξαρτημάτων καθισμάτων για σχολική χρήση, υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ, Γιάννης Χαρωνίτης , την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018.Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται σε 146.870,56 ευρώ. Ανάδοχος ορίστηκε η εταιρεία ΕΤΗΛΚΑ-ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με την σύμβαση, η προμήθεια του εξοπλισμού θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της.Ο εξοπλισμός θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών σε διάφορα σχολεία της χώρας.