11ο Ετήσιο Συνέδριo για Δημόσιες Συμβάσεις

Η «Διεθνής Διαφάνεια –Ελλάς», το ελληνικό τμήμα του παγκόσμιου κινήματος Transparency International, που αναπτύσσει δράσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, διοργανώνει το 11ο Ετήσιο Συνέδριό της στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της  Διαφθοράς, δίνοντας βήμα για εποικοδομητικό διάλογο γύρω από καλές πρακτικές στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 
Το φετινό συνέδριο έχει ως θέμα ««Καθαρές» Δημόσιες Συμβάσεις: όχημα βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικής οικονομίας» και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387), υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, που συμμετέχει πιλοτικά στο πρόγραμμα «Σύμφωνο Ακεραιότητας».
 
Το πρόγραμμα αναμένεται να εστιάσει σε 3 ενότητες:
 
Δημόσιες συμβάσεις & νομικό πλαίσιο
Δημόσιες συμβάσεις & πολίτες: διαφάνεια, ενημέρωση και συμμετοχή – το “Σύμφωνο Ακεραιότητας” ·Δημόσιες συμβάσεις & ιδιωτικός τομέας: υγιής ανταγωνισμός & εταιρική υπευθυνότητα
 
Προσέλευση συνέδρων: 13.00
Έναρξη εκδήλωσης: 14.00
Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν.