Χρηματοδότηση 3,2 εκ ευρώ για τα Φεστιβάλ των Δήμων

Τη χρηματοδότηση των δήμων που διοργανώνουν διεθνή φεστιβάλ προκήρυξε με την πρόσκληση Support to Festivals 2019 η πρωτοβουλία “Δημιουργική Ευρώπη.
Η Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης ανέρχεται στις 3.200.000 ευρώ και η προθεσμία Υποβολής είναι μέχρι τις 07/05/2019
 
Η πρόσκληση απευθύνεται μεταξύ άλλων σε δήμους που διοργανώνουν οπτικοακουστικά φεστιβάλ σε χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA Ως οπτικουακουστικό φεστιβάλ νοείται μια εκδήλωση που:
• προγραμματίζει επιλέξιμες ταινίες (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ ή κινούμενα σχέδια) οι οποίες προβάλλονται σε ευρεία ακροατήρια, μεταξύ άλλων στο ευρύτερο κοινό, καθώς και στους διαπιστευμένους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα και στους εκπροσώπους του Τύπου,
• πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε προκαθορισμένη πόλη,
• διαθέτει σαφές κανονιστικό πλαίσιο/διαδικασία επιλογής.

Τουλάχιστον το 70% του επιλέξιμου προγράμματος που παρουσιάζεται στο κοινό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Ή τουλάχιστον 100 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους (ή 400 ταινίες μικρού μήκους – σε περίπτωση φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους) πρέπει να προέρχονται από χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος «από χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA»:

• τουλάχιστον Το 50% των ταινιών πρέπει να είναι μη εγχώριες.
• Πρέπει να εκπροσωπούνται τουλάχιστον 15 τέτοιες χώρες.
Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ θα λάβει τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ανάλογα με τον αριθμό των ευρωπαϊκών ταινιών στο πρόγραμμα, και θα κυμαίνεται από 19 000 έως 75 000 ευρώ.

Λεπτομέρειες για την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ