Χρηματοδότηση 4 εκ ευρώ για την υγεία και την γήρανση στους δήμους

Το μείζον θέμα και την νέα σχετικά αρμοδιότητα που αναπτύσσουν οι δήμοι έρχεται να χρηματοδοτήσει η πρόσκληση με τίτλο Actions in support of the International Consortium for Personalised Medicine του HORIZON 2020.
H πρόσκληση αποσκοπεί στο να συνδυάσει τον καλύτερο τρόπο υγείας και υγιούς γήρανσης με την ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων υγείας και περίθαλψης και ευκαιριών ανάπτυξης για τις βιομηχανίες που σχετίζονται με την υγεία και τη φροντίδα.
Ενα δίκτυο με τα ΚΕΠ Υγείας ή το Δημοτικά Ιατρεία και τα ΚΑΠΗ θα μπορούσε να αναπτύξει νέα μοντέλα δραστηριοτήτων όπως η τηλεϊατρική με την βιομηχανία που σχετίζεται με την υγεία.
Ενας χώρος όπου οι δήμοι καθημερινά αναπτύσσουν δραστηριότητες αλλά δείχνουν τεράστια αδυναμία να μεταβούν στην νέα εποχή.
Στόχος της πρόσκλησης είναι η μετάβαση των νέων γνώσεων σε καινοτόμες εφαρμογές, οι οποίες θα επιταχύνουν την ανάπτυξη σε διαφορετικούς τομείς της υγείας και της περίθαλψης, καθιστώντας τα συστήματα και υπηρεσίες υγείας και φροντίδας πιο προσιτά, ευαίσθητα και αποτελεσματικά, τόσο στην Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν. Για το σκοπό αυτό ενθαρρύνεται η συμπερίληψη ιδιωτικών εταιρειών και άλλων καινοτόμων φορέων στα έργα.
Ειδικά η ανάγκη που αφορά στους ηλικιωμένους και εμπλέκει τις νέες τεχνολογίες έχει ανάγκη από τεράστια ενίσχυση και προσαρμογή όπου παρουσιάζονται οι μεγάλες δυσκολίες πρόσβασης.

Το ύψος της χρηματοδότησης 100% ανέρχεται στα 4.000.000 ευρώ και έχει καταληκτική ημερομηνία την 16η Απριλίου 2019.

Λεπτομέρειες για την πρόσκληση δείτε εδώ
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hco-01-2018-2019-2020.html