Και η ΚΕΔΕ διαφωνεί με την κατάργηση των προληπτικών ελέγχων

Την κατηγορηματική του διαφωνία στην επικείμενη κατάργηση του Προληπτικού Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δαπανών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού από 1/1/2019, εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση.
Αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών Αλ. Χαρίτση με την οποία θα ζητείται η παράταση της λειτουργίας του προληπτικού ελέγχου στην οικονομική διαχείριση των Δήμων.
 Όπως επισημάνθηκε κατά τη συνεδρίαση, με την κατάργηση των προληπτικών ελέγχων θα δημιουργηθούν πρακτικά προβλήματα στη λειτουργία των Δήμων. Επιπρόσθετα, όπως υπογραμμίστηκε, οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ ήδη διαμηνύουν στις δημοτικές αρχές ότι από τις αρχές του 2019 δεν θα υπογράφουν αποφάσεις που δεν έχουν την έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου.
Στην εισήγηση του ο κ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:
«Η κατάργησή των προληπτικών ελέγχων θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα στους Δήμους, αφού οι υπόλογοι θα τελούν πάντοτε υπό την ανασφάλεια και τον φόβο καταλογισμού τους και μάλιστα με την πάροδο μακρού χρόνου. Μέσω των ελέγχων αυτών διασφαλίζεται η νομιμότητα όλων των ενταλμάτων και των δαπανών μας.
Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι προτεραιότητα, σε συνεργασία με τους θεσμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου να τηρούνται οι αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας. Παράλληλα όμως είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και  αποτελεσματικότερη διαδικασία στην έκδοση των αποφάσεων, χωρίς τα εμπόδια της γραφειοκρατίας».