Μεγαλύτερη εμπλοκή των δήμων στα σχολεία προβλέπει η Ν.Δ.

Μεγαλύτερη εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αξιολόγηση του σχολείου και στην διαχείριση των σχολικών μονάδων βάζει η Νέα Δημοκρατία μετά την παρουσίαση του προγράμματός της που παρουσιάστηκε  από τον Πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη την Νίκη Κεραμέως και τον κ. Κ. Χατζηδάκη
Ένα σχολείο, το είπε και η Νίκη, θα μπορεί να οργανώνει εκδηλώσεις, να ενοικιάζει τους χώρους του, να αξιοποιεί τα έσοδα του για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του. Το ίδιο, χωρίς περιττές διαδικασίες και αδειοδοτήσεις από το Υπουργείο Παιδείας.  Το σχολείο ανήκει στο Δήμο.

Με μικρότερες εκπαιδευτικές περιφέρειες για καλύτερη παιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου.
 
Δημιουργείται ένα Πρότυπο και ένα Πειραματικό σχολείο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, ξεκινώντας από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων.
Εδώ αναφέρθηκε και το ενδεχόμενο να συγκροτηθεί συμβούλιο σε επίπεδο δήμου για την αξιολόγηση των σχολείων.
Ουσιαστικά δημιουργείται το Ανοιχτό Σχολείο στη Γειτονιά αφού καταργείται η απαγόρευση για επιβολή εισιτηρίου στις δραστηριότητες του σχολείου και δίνεται η δυνατότητα χρήσης των σχολικών υποδομών και από πολίτες, ιδιώτες και εταιρίες.