Νέοι πολυεστερικοί υπόγειοι κάδοι από την ENVOTEC

 
Ενα νέο προϊόν μπήκε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά προκειμένου να δώσει λύσεις σε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κατά τα άλλα πολύ καλό λειτουργικά, οικονομικά και αισθητικά σύστημα των υπόγειο κάδων, από την ENVOTEC
•    Το καινούργιο λοιπόν σύστημα είναι αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας σε ήδη υπάρχοντα παρόμοια συστήματα προσπαθώντας να επιλύσει αστοχίες τους  πάντα βεβαίως με την πιο ανταγωνιστική τιμή της αγοράς το οποίο είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Αποτελείται από το υπόγειο τμήμα όπου μέρη του είναι το πολυεστερικό φρεάτιο, ο κάδος απορριμμάτων τοποθετημένος εντός του φρεατίου, την εσωτερική πλατφόρμα ασφαλείας και το υπέργειο τμήμα όπου μέρη του είναι  η πλατφόρμα πεζοδρομίου και ο πύργος τροφοδοσίας απορριμμάτων. Το πολυεστερικό φρεάτιο, η εσωτερική πλατφόρμα ασφαλείας, η πλατφόρμα  πεζοδρομίου και ο πύργος τροφοδοσίας αποτελούν ενιαίο σώμα. Επομένως χωρίς να υπάρχουν πολύπλοκα συστήματα με ηλεκτρουδραυλική ανύψωση , πολυδάπανα συστήματα συμπίεσης που δεν έχουν εφαρμογή διότι μετά την συμπίεση το σκουπίδι είναι δύσκολο να ανακυκλωθεί η ENVOTEC κατασκεύασε ένα απλό και αξιόπιστο σύστημα υπογειοποίησης με ελάχιστο κόστος συντήρησης και με αρκετά πλεονεκτήματα.
2) Τι είχαμε μέχρι σήμερα και ποια είναι η εξέλιξη?
•    Θέλοντας να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων και παράλληλα να καλύψει καινούργιες ανάγκες που προκύπτουν η ENVOTEC εισήγαγε ένα καινούργιο προϊόν στην ελληνική αγορά. Δεν πρόκειται περί εξέλιξης αλλά ενός καινούργιου προιόντος που προστίθεται στην γκάμα των προιόντων της. Η χρήση τους συνίσταται σε χώρους αυξημένου συντελεστή επιβάρυνσης χωροταξικά και πολεοδομικά( π.χ. στενά πεζοδρόμια κ.λ.π) λόγω του μικρού υπέργειου αποτυπώματος του σε αντίθεση με τους ημιυπόγειους κάδους τους οποίους και συνεχίζει βέβαια να κατασκευάζει και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερους χώρους (π.χ. πλατείες).
3) Τι προβλήματα λύνει?
•    Μικρότερη συχνότητα αποκομιδής σε σχέση με άλλους υπέργειους κάδους λόγω μεγαλύτερης χωρητικότητας.
•    Συμπίεση των απορριμμάτων με το βάρος τους αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την χωρητικότητα 1,5-2,5 φορές επιπλέον.
•    Βελτιωμένη αισθητική οσον αφορά  το υπέργειο κομμάτι του συστήματος και ενσωμάτωσης τους στο μοντέρνο σχεδιασμό των πόλεων.
•    Διατήρηση σταθερών συνθηκών θερμοκρασίας λόγω υπογειοποίησης του κάδου, εξασφαλίζοντας την αργή ανάπτυξη των μικροβίων και εξαλείφοντας τα προβλήματα των οσμών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
•    Προστασία του κάδου από βανδαλισμούς λόγω υπογειοποίησης του
•     Περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης.
•    Δεν υπάρχει πρόσβαση στα απορρίμματα από ανθρώπους ή ζώα.

                4)Τι θέμα υπάρχει με το βάρος και σε τι εξυπηρετεί το να είναι ελαφρύ?
•    Ένα από τα βασικότερα κριτήρια που θέτουν οι Δήμοι είναι το θέμα της τιμής. Συνεπώς το ελάχιστο βάρος συνεπάγεται μεγάλη οικονομία στην μεταφορά του κάδου στον τελικό χώρο τοποθέτησης του. Επίσης η ευκολία τοποθέτησης του είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την τελική τιμή του προιόντος  και ο οποίος λόγω χαμηλού συνολικού βάρους μειώνεται δραματικά.
      5)Ποιες είναι οι διαστάσεις του παλιότερου κάδου και ποιες του καινούργιου?
•    ΝΕΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΚΑΔΟΣ                                                                                             Για την σταθεροποίηση του εδάφους και την στεγανοποίηση του συστήματος, το εξωτερικό υπόγειο τμήμα  αποτελείται από ένα φρεάτιο κατασκευασμένο από πολυεστέρα κατάλληλων προδιαγραφών ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή της κατασκευής. Το εν λόγω προστατευτικό φρεάτιο  είναι σχήματος τετραγώνου στο άνω μέρος του και κυλινδρικού  στο κάτω.                                                                                 Φέρει οριζόντια  νεύρα διαστάσεων (Π x Υ)(100mm x 60mm), ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη αντοχή στις πιέσεις του υπεδάφους.Οι  εξωτερικές διαστάσεις στο άνω μέρος του είναι (ΜxΠxΥ) (1600mmx1600mmx800mm)  ενώ το κάτω μέρος έχει  διάμετρο Φ1500mm και ύψος 1100mm .Τα δύο μέρη αποτελούν ενιαίο σώμα του πολυεστερικού φρεατίου.Οι διαστάσεις του φρεατίου είναι κατάλληλες για την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων χωρητικότητας 3m³ περίπου με το βάθος να μην υπερβαίνει τα 2300mm.
Ο εσωτερικός κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων  είναι κατασκευασμένος από πολυεστέρα συνδυασμένο με ενισχυτικές ίνες πλήρως ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και προσκρούσεις Είναι σχήματος ορθογωνίου παραλληλόγραμμου διαστάσεων (ΜxΠxΥ)(1270mm x 1100mm x 1700mm) ,έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή του με το εξωτερικό πολυεστερικό φρεάτιο.

•    ΥΠΑΡΧΩΝ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟΣ ΚΑΔΟΣ
Η ονομαστική χωρητικότητα του εσωτερικού κάδου  είναι 2500Lt  ενώ είναι  κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από πολυεστέρα  υψηλής αντοχής.
Το κάθε σύστημα ημιυπόγειου κάδου αποτελείται από δυο δοχεία κυλινδρικής         μορφής , εξωτερικό με διαστάσεις (Υ Χ Δ1 Χ Δ2) (2300mm Χ 1350mm Χ             1150mm) και εσωτερικό με διαστάσεις   (Υ Χ Δ1 ΧΔ2) 2230mm X 1330mm X         1030mm).  

                   Το υπέργειο αποτύπωμα (εμφανές τμήμα) για τον πλήρως υπογειοποιημένο            κάδο δηλαδή η διάταξη εισαγωγής απορριμμάτων είναι κυλινδρικού σχήματος           διαμέτρου  Φ520mm, συμπαγών διαστάσεων, μέγιστου ύψους 1200mm.

                  Το υπέργειο αποτύπωμα (εμφανές τμήμα ) για τον ημιυπόγειο κάδο είναι                κυλινδρικού σχήματος διαμέτρου 2300mm και μέγιστου ύψους 1000mm.

                   Συνεπώς ο υπόγειος κάδος συνίσταται σε μικρά πεζοδρόμια κ.λ.π και ο                 ημιυπόγειος κάδος σε πλατείες και πιο ανοιχτούς χώρους.

                  6) Ποιες νέες προσαρμογές χρειάζονται τα απορρίμματοφόρα?
•    Η μοναδική προσαρμογή που απαιτείται να γίνει στο απορριμματοφόρο είναι η τοποθέτηση γερανού (παπαγαλάκι) στην οροφή του. Ο κάδος κατά την εκκένωσή του προσαρτάται στους πλευρικούς βραχίονες όπου επιτυγχάνεται η ανάρτηση του μέσω αυτών.
                  7)Πόσο στοιχίζει ο νέος κάδος και πόσο ο παλιός?
•    Η τιμή του καινούργιου υπόγειου κάδου ανέρχεται στο ποσό των 7000€ περίπου και η τιμή αυτή αφορά την αγορά και μόνο. Αν απαιτηθεί μεταφορά και εγκατάσταση η επιβάρυνση είναι περίπου της τάξεως των 1000€.           Από έρευνα της εγχώριας αγοράς είναι ότι φθηνότερο υπάρχει σε σχέση με αντίστοιχα συστήματα ενώ παράλληλα έχει πολύ μικρό κόστος συντήρησης σε σχέση με πολύπλοκα συστήματα που διαθέτουν πολύ ακριβό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό με ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με τον νέο κάδο.
•    Η τιμή του ημιυπόγειου κάδου ανέρχεται στο ποσό των 2000€.
                   8)Πόσος είναι ο χρόνος κατασκευής?
•    Ο συνολικός χρόνος κατασκευής όλου του συστήματος (εσωτερικού- εξωτερικού κάδου και επίγειας πλατφόρμας ) είναι περίπου πέντε ημέρες.
                   9) Πώς πλένεται ο νέος κάδος?
•    Όλα τα μέρη του κάδου είναι κατασκευασμένα από πολυεστέρα και από μεταλλικά στοιχεία. Η πλύση του εσωτερικού δοχείου εκκένωσης επιτυγχάνεται πολύ εύκολα με κάποιο πλυστικό μηχάνημα ενώ όταν απαιτηθεί να πλυθεί και ο εξωτερικός μόνιμα πακτωμένος στο έδαφος κάδος γίνεται πάλι με την χρήση πλυστικού μηχανήματος και την βοήθεια κάποιας αντλίας ομβρίων υδάτων. Επίσης δύναται να συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη απορροή του.
                   10)Ποια είναι τα υλικά και τα πιστοποιητικά κατασκευής?
•    Το υλικό κατασκευής του νέου κάδου είναι ο πολυεστέρας υψηλής πυκνότητας με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. Το υλικό είναι ομοιόμορφα και ομοιογενώς κατανεμημένο σ’ όλα τα σημεία του κάδου και  αποτελείται από απόλυτα στιλπνές επιφάνειες.  Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην ενίσχυση του εξωτερικού σώματος των  κάδων, με τον σχεδιασμό οριζόντιων και κάθετων νευρώσεων λόγω των αυξημένων τάσεων που ασκούνται από το έδαφος. Επίσης ο εσωτερικός κάδος εκκένωσης είναι ιδιαιτέρως ενισχυμένος λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά την μεταφορά του και την εκκένωσή του. Τα μεταλλικά μέρη του κάδου είναι όλα γαλβανισμένα εν θερμώ.
•    Ο κάδος είναι πιστοποιημένος κατά ΕΝ 13071.
                    11)Πως εξασφαλίζονται οι οσμές και η υγιεινή?
•    Λόγω της υπογειοποίησης και της μειωμένης θερμοκρασίας των απορριμμάτων εντός του κάδου μειώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό οι οσμές τους. Επίσης λόγω του σχεδιασμού του συστήματος ο χρήστης δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα απορρίμματα ενώ παράλληλα  με την ταυτόχρονη χρήση του ποδομοχλού ανοίγματος της θυρίδας ρίψης των απορριμμάτων  αποκλείεται η επαφή του με οποιοδήποτε μέρος-εξάρτημα του συστήματος. Δύναται να τοποθετηθεί ως προεραιτικός εξοπλισμός συσκευή εγκλωβισμού οσμών και απελευθέρωσης αρωματικού.
          12) Πλεονεκτήματα σε σχέση με υπάρχοντα παρόμοια συστήματα.
•    Η επιλογή του υλικού κατασκευής τους καθιστά αρκετά ελαφρύτερους σε σχέση με τους  αντίστοιχους οι οποίοι έχουν ως υλικό κατασκευής το σκυρόδεμα ή μέταλλα βαρέως τύπου. Συνέπεια αυτού είναι η ευκολία και η μεγάλη οικονομία που επιτυγχάνεται στην μεταφορά τους καθώς και στην εγκατάστασή τους.
•    Άκρως ανταγωνιστική τιμή.       
    
•    Η λειτουργία τους βασίζεται σε απλές διατάξεις που δεν απαιτούν σύνθετο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό συνεπώς το κόστος συντήρησης είναι ελάχιστο ενώ η πιθανότητα δυσλειτουργιών αμελητέα.    
•    Δεν απαιτείται σύνδεση με δίκτυο παροχής ρεύματος.     
•    Η διαδικασία αποκομιδής-εκκένωσης είναι απλούστατη και πραγματοποιείται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.                  
•    Έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες,     κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες), σε χημικές αντιδράσεις και οξειδώσεις που προέρχονται από τα απορρίμματα  σε σχέση  με αντίστοιχους κάδους ίδιας χωρητικότητας (π.χ. πλαστικούς, μεταλλικούς).   
•    Είναι πλήρως στεγανό σε σχέση με αντίστοιχα συστήματα κατασκευασμένα από σκυρόδεμα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν εισροή υδάτων.        
•    Τοποθέτηση τροχών στο εσωτερικό κάδο εκκένωσης για την ευκολότερη κίνηση του προς το απορριμματοφόρο για την εκκένωση του και την επιστροφή του στον υπόγειο κάδο.(ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ).                    .
•    Παρέχεται δυνατότητα επισκευής με χαμηλό κόστος, σε περίπτωση φθοράς από λάθος χειρισμό του ή βανδαλισμό κ.λ.π.