Κυκλοφοριακή Αγωγή από τον ΣΒΑΠ

Ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων συνεχίζει τις εβδομάδες Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία των Δήμων-Μελών του, σε συνεργασία με τους Δήμους.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες ειδικών στα σχολεία και βιωματική εκπαίδευση με κατάλληλο εξοπλισμό σε κοινόχρηστους χώρους των Δήμων ή στα προαύλια των σχολείων. Επίσης, μια σειρά πρωτοβουλιών (εκθέσεις ζωγραφικής, εκδηλώσεις από φορείς κλπ) που στόχο έχουν την ευρύτερη ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των νέων.Προς τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα, μεταξύ στελεχών του Σ.Β.Α.Π., της δημοτικής αρχής, διευθυντών των σχολείων και λοιπών εκπροσώπων συλλογικών φορέων.
Η εβδομάδα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 02/12 μέχρι την Παρασκευή 07/12/2018.
Σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ. και τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής  έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες παρουσιάσεις :
•    Δευτέρα 3/12
–    4ο Δημοτικό, ώρα 11:45•    Τρίτη 4/12 στα σχολεία :
–    5ο  Δημοτκό ώρα 8:15
–    12Ο  Δημοτικό ώρα 10:00-    2ο Λύκειο ώρα11:45•    Παρασκευή 7/12
–    Βιωματική εκπαίδευση στην Πλατεία Αγίου Λουκά από τις 9:00