Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο eGov Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία

Βήματα προόδου στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και η εικόνα παραμένει ανομοιογενής, καθώς πολλά κράτη επιδίδονται σε “πρωταθλητισμό”, ενώ άλλα παραμένουν ουραγοί των εξελίξεων. Σύμφωνα με την έκθεση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το 2018, δέκα χώρες, η Μάλτα, η Αυστρία, η Σουηδία, η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Εσθονία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Πορτογαλία, η Δανία και η Νορβηγία, παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με βαθμολογία πάνω από 75% για σημαντικά γεγονότα της καθημερινής ζωής, όπως την εύρεση εργασίας, την έναρξη μιας επιχείρησης ή τη μελέτη. Η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία δε ξεπερνούν τις υπόλοιπες χώρες όσον αφορά την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και την υιοθέτηση ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών και αναδεικνύονται πρωταθλήτριες Ευρώπης σε θέματα eGov.Δέκα χώρες παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συγκεντρώνοντας βαθμολογία πάνω από 75%
Η έκθεση αναφοράς για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση το 2018, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δείχνει ότι η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών έχουν βελτιωθεί στην Ευρώπη. Συνολικά, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε τομείς, όπως η αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πληροφοριών και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, η διαφάνεια των λειτουργιών των δημοσίων Αρχών, ο έλεγχος των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, η διασυνοριακή κινητικότητα, αλλά και η διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών δελτίων ταυτότητας. Πάντως, η ίδια έκθεση διαπιστώνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες σε τομείς, όπως η διασυνοριακή κινητικότητα και η ψηφιακή αναγνώριση. Για την ακρίβεια, μέχρι στιγμής, μόνο έξι χώρες της Ε.Ε. έχουν κοινοποιήσει τα μέσα eID, που επιτρέπουν την ψηφιακή αναγνώριση σε διασυνοριακό επίπεδο.Προσδοκίες των πολιτών
“Σε έναν κόσμο, όπου ο καθένας μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει οτιδήποτε με το πάτημα ενός κουμπιού, χρειαζόμαστε εξίσου εύχρηστες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες ικανοποιούν τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των πολιτών. Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία της, η Ευρώπη είναι ιδανικά τοποθετημένη, ώστε να πετύχει αυτόν τον στόχο”, τόνισε, σχολιάζοντας την έκθεση ο Αντιπρόεδρος για την ενιαία ψηφιακή αγορά, κ. Andrus Ansip. Από την πλευρά της, η Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, κυρία Mariya Gabriel, σημείωσε: “Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση ανοιχτών, συνεκτικών και συνεργατικών δημόσιων διοικήσεων σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, περαιτέρω βελτιώσεις είναι ακόμα δυνατές για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών”.Πηγή: sepe.gr