Περιφέρειες ζητάνε τα λεφτά τους πίσω

Το ποσό των 725.334,51,00 ευρώ ζητά η Περιφέρεια Κρήτης – ειδική υπηρεσία διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης -από τον Δήμο Ιεράπετρας με σκοπό την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης , όπως τη χαρακτηρίζει σε σχετικό έγγραφο που είναι στη διάθεση του hxonews.gr.

Πιο συγκεκριμένα η περιφέρεια και η ειδική υπηρεσία ζητούν το παραπάνω ποσό επειδή χώροι του κτιρίου όπου στεγάζεται η αίθουσα Μελίνα Μερκούρη αξιοποιήθηκαν με διαφορετικό τρόπο από αυτόν για τον οποίο δόθηκε η χρηματοδότηση από το ΕΠ Κρήτης.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο «ο δικαιούχος – Δήμος Ιεράπετρας – τροποποίησε τη φύση και τους όρους υλοποίησης της πράξης «Επέκταση Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνας Μερκούρη» αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου και όχι μετά την παρέλευση 5 ετών από αυτήν, δεδομένου ότι στο κτίριο που κατασκευάστηκε με πόρους του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 υιοθετήθηκαν χρήσεις διοικητικού χαρακτήρα , λειτουργία διοικητηρίου (Δημαρχείου) οι οποίες διαφοροποιούνται πλήρως από τις χρήσεις που αναφέρονται ρητά στις αποφάσεις ένταξης και ολοκλήρωσης της πράξης και αφορούν σε χρήσεις που καλούνται να υποστηρίξουν δράσεις επιχειρηματικότητας και δια βίου μάθησης στον οικείο δήμο».

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο – απόφαση η περιφέρεια ζητά την ανάκτηση από τον δήμο Ιεράπετρας του ποσού των 725.334,51 ευρώ ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος…Η απόφασή αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο είσπραξης του χρέους και είναι αμέσως εκτελεστή. Τάσσεται προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση προκειμένου να επιστραφεί το προς ανάκτηση ποσό σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. διαφορετικά το χρέος θα βεβαιωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για είσπραξη.

ΠΗΓΗ: www.parapolitikakritis.gr