Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τις προσλήψεις

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενόψει της ανάρτησης σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου με τίτλο «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου νόμου.
Η ευρεία συμμετοχή των πολιτών θα είναι ιδιαιτέρως εποικοδομητική, προκειμένου το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να εξετάσει τις προτάσεις και να προβεί, όπου κριθεί απαραίτητο, σε τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, πριν την προώθησή του προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.
Η διαβούλευση του παρόντος σχεδίου νόμου αρχίζει την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00.
Στην διαβούλευση μπορείτε να συμμετάσχετε στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/minreform/?p=2113